Инж. Васко Стоянов Павлов

Инж. Васко Стоянов ПавловВаско Павлов е роден на 15.11.1957 г.

Завършил е специалност „Топлоенергетика” в Техническия университет в гр. София.

През 1988 г. започва работа като оператор на парогенератор в ТЕЦ „Бобов дол”.

Работи в ТЕЦ „София Изток” от 1990 г., където последователно е бил оператор на парна турбина, ръководител обособено производство и ръководител на отдел „Производствено технически”.

От 2004 г. до декември 2010 г. инж. Павлов е ръководител отдел „Реконструкция и модернизация” в ТР ”София Изток”.