За нас

„Топлофикация София” EАД е най-старата топлофикационна система в България. По мащабите на производство и периметъра на обслужване „Топлофикация София” EАД е най-голямото дружество в страната и на Балканския полуостров.

„Топлофикация София” EАД
Разполагаема мощност:
над 3000MW топлинни и 280 MW електрически

  50 години ТЕЦ ”София Изток” – история в цифри тук

Още за Топлофикация София EАД: