За улеснение на клиентите, които желаят да се свържат с Информационния център от чужбина предоставяме телефонен номер за връзка (+359/2) 902 49 50