10
апр
„Топлофикация София” ЕАД  обявява :

„Топлофикация София” ЕАД  обявява
 
На основание Решение № Ц- 6 от 07.04.2017 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране и в изпълнение на чл. 36, ал. 1 от Наредбата за регулиране цените на топлинната енергия, считано от 07 април 2017 г., пределните цени на топлинната енергия са както следва:
Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода за битови и стопански потребители - 79, 20 лева за мегаватчас.
Преференциална цена за доставчици по чл. 149а от ЗЕ и за асоциации по чл. 151, ал. 1 от ЗЕ –  76,81 лева за мегаватчас.
 
В цените не е включен ДДС.

10
апр
„Топлофикация София” ЕАД  обявява :

„Топлофикация София” ЕАД  обявява
 
На основание Решение № Ц- 6 от 07.04.2017 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране и в изпълнение на чл. 36, ал. 1 от Наредбата за регулиране цените на топлинната енергия, считано от 07 април 2017 г., пределните цени на топлинната енергия са както следва:
Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода за битови и стопански потребители - 79, 20 лева за мегаватчас.
Преференциална цена за доставчици по чл. 149а от ЗЕ и за асоциации по чл. 151, ал. 1 от ЗЕ –  76,81 лева за мегаватчас.
 
В цените не е включен ДДС.