10
апр
„Топлофикация София” приключи извънредното отчитане на общите топломери в столицата

„Топлофикация София” приключи в неделя вечерта /9 април/ извънредното отчитане на над 17 000 общи топломери в абонатните станции на топлоснабдените сгради в столицата. Показанията са записани в картона на съответната абонатната станция. На базата на извънредния отчет ще бъдат изготвени по две фактури за месец април, съгласно промяната в цената на топлинната енергия. Клиентите на дружеството в столицата ще получат фактурите си след 15 май.

Пресцентър „Топлофикация София” ЕАД

10
апр
„Топлофикация София” приключи извънредното отчитане на общите топломери в столицата

„Топлофикация София” приключи в неделя вечерта /9 април/ извънредното отчитане на над 17 000 общи топломери в абонатните станции на топлоснабдените сгради в столицата. Показанията са записани в картона на съответната абонатната станция. На базата на извънредния отчет ще бъдат изготвени по две фактури за месец април, съгласно промяната в цената на топлинната енергия. Клиентите на дружеството в столицата ще получат фактурите си след 15 май.

Пресцентър „Топлофикация София” ЕАД