13
март
Нова автоматична система на Топлофикация София помага за намаляване на сметките за парно

Нова автоматична система на Топлофикация София помага за намаляване на сметките за парноСредно 15% са икономиите за административните сгради, 8% за детските градини, 12% при училищата

„Топлофикация София“ ЕАД предлага на своите клиенти нов тип услуга – “Управление на енергията”, която позволява оптимизиране на потреблението и намаляване на разходите за топлоенерия и топла вода в сградата без това да лишава от топлинен комфорт обитателите в нея. За изминалите четири месеца на отоплителен сезон 2016-2017 г. новата енергоефективна система на компанията е довела до реализирането на значителни икономии при потреблението на отопление и топла вода в 11 столични сгради.

Четири общини в столицата – Възраждане, Слатина, Връбница и Красно село проявиха интерес към предлаганата от дружеството нова услуга с оглед оптимизиране на потреблението на топлинна енергия в общински сгради, детските градини и училищата, намиращи се на тяхна територия. Резултатите са впечатляващи. В общинските сгради консумацията на отопление е намалена средно с 15% без това да влияе на топлинния комфорт на обитателите. Детските градини са 3 и при тях икономията е средно с 9 % за 4 месеца, а в 6 – те столични училища потреблението е по-малко с около 13%. Това означава, че потребителите плащат по-ниски сметки за парно и топла вода. До момента финансовото изражение на тези икономии е общо около 20 000 лв., а като топлинна енергия – намалението е близо 296 МВтч. Не на последно място чрез управлението на енергията и следенето на консумацията на парно и топла вода в реално време са спестени и 64,4 тона вредни емисии СО2.

За внедряването на новата енергийна услуга на „Топлофикация София” е необходимо да се инсталира СКАДА система в абонатната станция на сградата, а данните да се предават по GPRS/GSM мрежа директно на експертите в компанията, които управляват консумацията на сградата в реално време. С помощта на специализиран софтуер се извършват необходимите настройки на съоръженията в абонатната станция в зависимост от външните температурни условия, особености и режим на потребление в сградата, предпочитания на обитателите, архитектурната специфика на обекта и др.

"Целта е не само да се намали разхода на топлинна енергия, но да се запази достъпния комфорт в съответната сграда - да се изразходва само толкова енергия, колкото е необходима, но без да се разхищава. Когато училищата не работят ние продължаваме да подаване топлинна енергия, но толкова, колкото това да е достатъчно за да се поддържа в сградата нормална температура, но без да работи на пълни обороти. Целта е училището или детската градина да се затопли възможно най-бързо, когато учениците и децата се върнат в клас. Същото е и при административните сгради. В тези 11 сгради помагаме за регулирането на месечното потребление, а това ще доведе до значителни икономии на годишна база.”, обясни инж.Филип Фиков, началник на отдел „Дялово разпределение и енергийни услуги“ в „Топлофикация София”

Основните дейности, които се включват услугата “Управление на енергията” от страна на „Топлофикация София” е извършването на оптимална настройка на работния режим на съоръженията в абонатната станция и проследяване на работата на уредите в реално време, за да се реагира с промяна в настройките on-line по всяко време и при нужда. Постоянното следене на индикации за завишени стойности на параметрите при работата на абонатната станции позволява да се осигури бърза реакция в извънредни ситуации от страна на екипите на компанията. И не на последно място клиентите, които ползват новата енерго-ефективна система, могат да следят данните на консумацията си на топла вода и парно в реално време, тъй като те се визуализират благодарение на специалния софтуер.

Монтирането на СКАДА системата в абонатната станция и прилагането на услугата “Управление на енергията” за общински и административни сгради не изисква допълнителни средства, а само нормално работещи абонатни станции. обясняват още от „Топлофикация София”.

Услугата е изключително подходяща за бизнес и административни сгради, училища, детски градини, болници, поликлиники и други, като ефектът от нейното прилагане са измерва в хиляди спестени лева годишно. Вече се водят разговори с потенциални клиенти от държавната администрация.

Пресцентър „Топлофикация София” ЕАД

13
март
Нова автоматична система на Топлофикация София помага за намаляване на сметките за парно

Нова автоматична система на Топлофикация София помага за намаляване на сметките за парноСредно 15% са икономиите за административните сгради, 8% за детските градини, 12% при училищата

„Топлофикация София“ ЕАД предлага на своите клиенти нов тип услуга – “Управление на енергията”, която позволява оптимизиране на потреблението и намаляване на разходите за топлоенерия и топла вода в сградата без това да лишава от топлинен комфорт обитателите в нея. За изминалите четири месеца на отоплителен сезон 2016-2017 г. новата енергоефективна система на компанията е довела до реализирането на значителни икономии при потреблението на отопление и топла вода в 11 столични сгради.

Четири общини в столицата – Възраждане, Слатина, Връбница и Красно село проявиха интерес към предлаганата от дружеството нова услуга с оглед оптимизиране на потреблението на топлинна енергия в общински сгради, детските градини и училищата, намиращи се на тяхна територия. Резултатите са впечатляващи. В общинските сгради консумацията на отопление е намалена средно с 15% без това да влияе на топлинния комфорт на обитателите. Детските градини са 3 и при тях икономията е средно с 9 % за 4 месеца, а в 6 – те столични училища потреблението е по-малко с около 13%. Това означава, че потребителите плащат по-ниски сметки за парно и топла вода. До момента финансовото изражение на тези икономии е общо около 20 000 лв., а като топлинна енергия – намалението е близо 296 МВтч. Не на последно място чрез управлението на енергията и следенето на консумацията на парно и топла вода в реално време са спестени и 64,4 тона вредни емисии СО2.

За внедряването на новата енергийна услуга на „Топлофикация София” е необходимо да се инсталира СКАДА система в абонатната станция на сградата, а данните да се предават по GPRS/GSM мрежа директно на експертите в компанията, които управляват консумацията на сградата в реално време. С помощта на специализиран софтуер се извършват необходимите настройки на съоръженията в абонатната станция в зависимост от външните температурни условия, особености и режим на потребление в сградата, предпочитания на обитателите, архитектурната специфика на обекта и др.

"Целта е не само да се намали разхода на топлинна енергия, но да се запази достъпния комфорт в съответната сграда - да се изразходва само толкова енергия, колкото е необходима, но без да се разхищава. Когато училищата не работят ние продължаваме да подаване топлинна енергия, но толкова, колкото това да е достатъчно за да се поддържа в сградата нормална температура, но без да работи на пълни обороти. Целта е училището или детската градина да се затопли възможно най-бързо, когато учениците и децата се върнат в клас. Същото е и при административните сгради. В тези 11 сгради помагаме за регулирането на месечното потребление, а това ще доведе до значителни икономии на годишна база.”, обясни инж.Филип Фиков, началник на отдел „Дялово разпределение и енергийни услуги“ в „Топлофикация София”

Основните дейности, които се включват услугата “Управление на енергията” от страна на „Топлофикация София” е извършването на оптимална настройка на работния режим на съоръженията в абонатната станция и проследяване на работата на уредите в реално време, за да се реагира с промяна в настройките on-line по всяко време и при нужда. Постоянното следене на индикации за завишени стойности на параметрите при работата на абонатната станции позволява да се осигури бърза реакция в извънредни ситуации от страна на екипите на компанията. И не на последно място клиентите, които ползват новата енерго-ефективна система, могат да следят данните на консумацията си на топла вода и парно в реално време, тъй като те се визуализират благодарение на специалния софтуер.

Монтирането на СКАДА системата в абонатната станция и прилагането на услугата “Управление на енергията” за общински и административни сгради не изисква допълнителни средства, а само нормално работещи абонатни станции. обясняват още от „Топлофикация София”.

Услугата е изключително подходяща за бизнес и административни сгради, училища, детски градини, болници, поликлиники и други, като ефектът от нейното прилагане са измерва в хиляди спестени лева годишно. Вече се водят разговори с потенциални клиенти от държавната администрация.

Пресцентър „Топлофикация София” ЕАД