02
март
Възстановено топлоподаване в ж.к. „Младост“-1

„Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че е възстановено топлоподаването към сградите в ж.к. „Младост“-1, които бяха засегнати от аварията на топлопровода в квартала.

„Топлофикация София“ ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти.

Пресцентър “Топлофикация София” ЕАД

02
март
Възстановено топлоподаване в ж.к. „Младост“-1

„Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че е възстановено топлоподаването към сградите в ж.к. „Младост“-1, които бяха засегнати от аварията на топлопровода в квартала.

„Топлофикация София“ ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти.

Пресцентър “Топлофикация София” ЕАД