24
дек
Създадена организация по дежурство по време на празниците

Във връзка с предстоящите празнични и почивни дни в „Топлофикация София” ЕАД е създадена организация за дежурство на екипи с оглед поддържане на нормално топлоподаване и отстраняване на аварии по топлопреносната мрежа.
По време на всички почивни и празнични дни ще се осъществява 24-часово дежурство с аварийни екипи. Телефоните за връзка с тях са: 951 51 96 и 951 52 58, както и единния телефон за обслужване на клиенти 0 700 11 111.

Пожелаваме на всички клиенти на „Топлофикация София” ЕАД весели празници!Пресцентър “Топлофикация София” ЕАД

24
дек
Създадена организация по дежурство по време на празниците

Във връзка с предстоящите празнични и почивни дни в „Топлофикация София” ЕАД е създадена организация за дежурство на екипи с оглед поддържане на нормално топлоподаване и отстраняване на аварии по топлопреносната мрежа.
По време на всички почивни и празнични дни ще се осъществява 24-часово дежурство с аварийни екипи. Телефоните за връзка с тях са: 951 51 96 и 951 52 58, както и единния телефон за обслужване на клиенти 0 700 11 111.

Пожелаваме на всички клиенти на „Топлофикация София” ЕАД весели празници!Пресцентър “Топлофикация София” ЕАД