19
дек
Становище на „Топлофикация София” ЕАД във връзка с потвърденото от Върховния административен съд решение на КЗК от 14 май 2014г.

Във връзка с потвърденото днес от Върховния административен съд решение на КЗК от 14 май 2014г. , с което „Топлофикация София” ЕАД е санкционирана за монопол при определяне цените на минималния пакет услуги, предлагани от фирмите за дялово разпределение в периода 2010г. - 2014 г., компанията информира, че своевременно и изцяло е съобразила дейността си с направените препоръки от комисията.
Още през 2014г. в хода на преговорите с фирмите за дялово разпределение, проведени съобразно изискванията на Общите условия на дружеството е създадена методика, съгласно която всеки топлинен счетоводител доказва разходите си за извършване на услугата и защитава предложената от него цена. Така през последните три години всички фирми за дялово разпределение предлагат различни цени за извършваните услуги на клиентите в столицата.

Пресцентър „Топлофикация София” ЕАД

19
дек
Становище на „Топлофикация София” ЕАД във връзка с потвърденото от Върховния административен съд решение на КЗК от 14 май 2014г.

Във връзка с потвърденото днес от Върховния административен съд решение на КЗК от 14 май 2014г. , с което „Топлофикация София” ЕАД е санкционирана за монопол при определяне цените на минималния пакет услуги, предлагани от фирмите за дялово разпределение в периода 2010г. - 2014 г., компанията информира, че своевременно и изцяло е съобразила дейността си с направените препоръки от комисията.
Още през 2014г. в хода на преговорите с фирмите за дялово разпределение, проведени съобразно изискванията на Общите условия на дружеството е създадена методика, съгласно която всеки топлинен счетоводител доказва разходите си за извършване на услугата и защитава предложената от него цена. Така през последните три години всички фирми за дялово разпределение предлагат различни цени за извършваните услуги на клиентите в столицата.

Пресцентър „Топлофикация София” ЕАД