16
дек
84% от клиентите на компанията са лоялни Ноемврийските сметки за парно в София вече са достъпни в Интернет и на касите

В навечерието на коледните и новогодишни празници „Топлофикация София” ЕАД стартира Коледна игра 2016, в която могат да се включат всички лоялни клиенти на компанията, които заплатят сметките си за отопление и дялово разпределение към 31 декември 2016г. и към тази дата нямат никакви просрочени задължения. Печелившите абонати ще бъдат изтеглени в присъствието на нотариус на 16 януари 2017 година и те ще бъдат лично уведомени. Дружеството е предвидило общо 30 награди: 10 смартфона, 10 портативни говорителя, 10 външни батерии. Правилникът на играта е достъпен на сайта на "Топлофикация София" ЕАД, на фейсбук страницата, в Клиентските центрове на дружеството и за допълнителна информация на тел. 0 700 11 111.

Коледната игра 2016 е израз на нашата благодарност към клиентите, които са лоялни към компанията и не са забавяли месечните си плащания, а това са над 84% от потребителите ни. Разчитаме да мотивираме и останалите ни абонати да се присъединят към общността на лоялните.”, коментираха от „Топлофикация София” ЕАД.

От днес, 16 декември, сметките за парно и топла вода за месец ноември са на разположение на столичани на Интернет страницата на дружеството – www.toplo.bg и в касите на „Топлофикация София”. За новия отоплителен сезон ноември е първият цял месец с отопление, за разлика от октомври, когато общото пускане на парното в столицата започна на 17.10. 2016г. По данни на НИМХ към БАН през м. ноември 2016 г., средната температурата е +5,2 градуса, докато същия месец на миналата година е бил с 3,5 градуса по-топъл, със средномесечна температура +8,7 градуса. Съответно през тази година клиентите на „Топлофикация София” са потребили 371 450 МВтч топлинна енергия, докато през ноември 2015г. - 296 378 МВтч.

Припомняме, че изчисленията на месечните сметки за парно се извършват на базата на реалната консумация във всеки отделен имот за предходния отоплителен сезон, отразена в окончателната изравнителна сметка за периода 1.05.2015 - 30.04.2016г.

Клиентите могат да се ориентират в месечната си сметка като използват схемата от Приложение1: – Принцип на определяне на месечната сметка според Наредбата за топлоснабдяването, приета от Министерството на икономиката и енергетиката и влязла в сила от 1 юни 2014г./ и извършат няколко математически действия. Общото количество енергия за отопление и сградна инсталация, посочено в изравнителната сметка, се разделя на броя на дните с отопление през миналия изравнителен период /за по-голямата част от сградите в София те са 168/. Така се получава средното количество топлинна енергия, изразходвано от клиента за 1 ден. За да се получи месечната сметка, то се умножава съответно по броя на дните с отопление за изминалия месец и по действащата към момента цена – 64,52 лева за мегаватчас / без ДДС/. Сметките за отопление се коригират с коефициент, отразяващ климатичните условия и съответно промяната в характера на потреблението в сградата през съответния месец. Коефициентите са различни за различните сгради и са записани в месечните съобщения на отделен ред.

Напомняме на нашите клиенти, че ако техния имот няма да бъде обитаван поне 3 месеца, те могат да заявят нулева консумация за отопление във фирмата - топлинен счетоводител. За целта са нужни подписите на домоуправителя и още двама съседи, както и снемане на показанията на измервателните уреди. Индивидуалните сметки на клиентите вече не зависят пряко от потреблението на съседите и обявени нулеви дялове.
„Топлофикация София” ЕАД продължава и през този сезон двете бонусни програми „Търговска отстъпка” и „Разсрочена лоялност”.

Програма „Търговска отстъпка” дава възможност на всички лоялни клиенти, които нямат просрочени месечни задължения, да получат 3% търговска отстъпка, ако заплатят дължимата сума до 30-то число на месеца, следващ консумацията. Размерът на търговската отстъпка е посочен в месечното съобщение на всеки абонат.
Програма “Разсрочена лоялност” е насочена към всички клиенти, които нямат просрочени месечни задължения и избират да плащат за консумирана топлинна енергия на равни месечни вноски – 11 равни вноски и 12-та изравнителна сметка.

Всички нови клиенти, които решат да се включат от този отоплителен сезон в програмата, ще получат като бонус 50% отстъпка от размера на първата си месечна вноска. За клиентите, които са се убедили в удобствата на този вид разплащане и вече години наред издължават сметките си така, компанията е предвидила като бонус при плащане на десет месечни сметки през периода в срок, единадесетата да бъде с 50% отстъпка за абоната. Освен този бонус всички клиенти, които заплащат на равни месечни вноски и издължат сметката си до 30-то число на месеца, следващ консумацията, получават и предвиденото в програмата „Търговска отстъпка” 3%-на търговска отстъпка.

Независимо, че нашите клиенти участват в бонусните програми, при изпълнение на условията те ще бъдат включени и в Коледната игра 2016.

16
дек
84% от клиентите на компанията са лоялни Ноемврийските сметки за парно в София вече са достъпни в Интернет и на касите

В навечерието на коледните и новогодишни празници „Топлофикация София” ЕАД стартира Коледна игра 2016, в която могат да се включат всички лоялни клиенти на компанията, които заплатят сметките си за отопление и дялово разпределение към 31 декември 2016г. и към тази дата нямат никакви просрочени задължения. Печелившите абонати ще бъдат изтеглени в присъствието на нотариус на 16 януари 2017 година и те ще бъдат лично уведомени. Дружеството е предвидило общо 30 награди: 10 смартфона, 10 портативни говорителя, 10 външни батерии. Правилникът на играта е достъпен на сайта на "Топлофикация София" ЕАД, на фейсбук страницата, в Клиентските центрове на дружеството и за допълнителна информация на тел. 0 700 11 111.

Коледната игра 2016 е израз на нашата благодарност към клиентите, които са лоялни към компанията и не са забавяли месечните си плащания, а това са над 84% от потребителите ни. Разчитаме да мотивираме и останалите ни абонати да се присъединят към общността на лоялните.”, коментираха от „Топлофикация София” ЕАД.

От днес, 16 декември, сметките за парно и топла вода за месец ноември са на разположение на столичани на Интернет страницата на дружеството – www.toplo.bg и в касите на „Топлофикация София”. За новия отоплителен сезон ноември е първият цял месец с отопление, за разлика от октомври, когато общото пускане на парното в столицата започна на 17.10. 2016г. По данни на НИМХ към БАН през м. ноември 2016 г., средната температурата е +5,2 градуса, докато същия месец на миналата година е бил с 3,5 градуса по-топъл, със средномесечна температура +8,7 градуса. Съответно през тази година клиентите на „Топлофикация София” са потребили 371 450 МВтч топлинна енергия, докато през ноември 2015г. - 296 378 МВтч.

Припомняме, че изчисленията на месечните сметки за парно се извършват на базата на реалната консумация във всеки отделен имот за предходния отоплителен сезон, отразена в окончателната изравнителна сметка за периода 1.05.2015 - 30.04.2016г.

Клиентите могат да се ориентират в месечната си сметка като използват схемата от Приложение1: – Принцип на определяне на месечната сметка според Наредбата за топлоснабдяването, приета от Министерството на икономиката и енергетиката и влязла в сила от 1 юни 2014г./ и извършат няколко математически действия. Общото количество енергия за отопление и сградна инсталация, посочено в изравнителната сметка, се разделя на броя на дните с отопление през миналия изравнителен период /за по-голямата част от сградите в София те са 168/. Така се получава средното количество топлинна енергия, изразходвано от клиента за 1 ден. За да се получи месечната сметка, то се умножава съответно по броя на дните с отопление за изминалия месец и по действащата към момента цена – 64,52 лева за мегаватчас / без ДДС/. Сметките за отопление се коригират с коефициент, отразяващ климатичните условия и съответно промяната в характера на потреблението в сградата през съответния месец. Коефициентите са различни за различните сгради и са записани в месечните съобщения на отделен ред.

Напомняме на нашите клиенти, че ако техния имот няма да бъде обитаван поне 3 месеца, те могат да заявят нулева консумация за отопление във фирмата - топлинен счетоводител. За целта са нужни подписите на домоуправителя и още двама съседи, както и снемане на показанията на измервателните уреди. Индивидуалните сметки на клиентите вече не зависят пряко от потреблението на съседите и обявени нулеви дялове.
„Топлофикация София” ЕАД продължава и през този сезон двете бонусни програми „Търговска отстъпка” и „Разсрочена лоялност”.

Програма „Търговска отстъпка” дава възможност на всички лоялни клиенти, които нямат просрочени месечни задължения, да получат 3% търговска отстъпка, ако заплатят дължимата сума до 30-то число на месеца, следващ консумацията. Размерът на търговската отстъпка е посочен в месечното съобщение на всеки абонат.
Програма “Разсрочена лоялност” е насочена към всички клиенти, които нямат просрочени месечни задължения и избират да плащат за консумирана топлинна енергия на равни месечни вноски – 11 равни вноски и 12-та изравнителна сметка.

Всички нови клиенти, които решат да се включат от този отоплителен сезон в програмата, ще получат като бонус 50% отстъпка от размера на първата си месечна вноска. За клиентите, които са се убедили в удобствата на този вид разплащане и вече години наред издължават сметките си така, компанията е предвидила като бонус при плащане на десет месечни сметки през периода в срок, единадесетата да бъде с 50% отстъпка за абоната. Освен този бонус всички клиенти, които заплащат на равни месечни вноски и издължат сметката си до 30-то число на месеца, следващ консумацията, получават и предвиденото в програмата „Търговска отстъпка” 3%-на търговска отстъпка.

Независимо, че нашите клиенти участват в бонусните програми, при изпълнение на условията те ще бъдат включени и в Коледната игра 2016.