През 2013г. "Топлофикация София" ЕАД бе сертифицирана като социално отговорна компания, отговаряща на изискванията на международния стандарт SA 8000:2008. За да приобщи своите доставчици и партньори към спазване на неговите изисквания, дружеството заявява, че желани негови контрагенти са фирмите, които признават обявените в стандарта принципи и са готови да потвърдят същото чрез попълване на приложената декларация и въпросник към нея.

Изтегли - тук