Актуална новина относно спирането на топлата вода - тук и тук

“Топлофикация София” ЕАД  уведомява  своите  клиенти, че по искане на фирма Щрабаг АГ Австрия, извършваща строително – монтажни работи в кв. „Лозенец” и с оглед осигуряване безопасността на гражданите и на работниците на обекта, топлоподаването ще бъде спряно от 12.10. до 21.10.2016г. /включително/ към потребителите в района на:

 ул. „Кожух планина”, ул. „Цветна градина”, ул. „Милевска планина”, ул. „Горски пътник”, ул. „Богатица”, бул. „Джеймс Баучър” в отсечката от ул. „Николай Образописов” до ул. „Червена стена”, кв. „Южен парк” и хотел „Маринела София”

                        “Топлофикация София” ЕАД разчита на разбиране от страна на гражданите в създадената ситуация и се извинява за допълнителното неудобство, причинено от необходимостта временно да бъде прекратено подаването на топла вода. Компанията напомня, че за времето на ремонтите на клиентите няма да бъдат начислявани сметки за топла вода и това ще бъде отразено на отделен ред в месечните съобщения.                                      

 

Списък на сградите, които ще бъдат със спряно подаване на топла вода в кв. „Лозенец”:

Ул. „Богатица” -  № 20 А,Б, № 22 А, № 23 А, Б, В, № 24 А, № 26 А, № 30 А, №32 А,  № 34 А, № 36 А, № 36-кафе-сладкарница;

Ул. „Бунтовник” - № 43-47, №55 А, № 55-А, № 57, №65 –склад за лекарства;

Ул. „Горски пътник” – бл. 35 А-В, № 42 А, № 45 А, №46 А, №48 А, №49 А, № 51 А, № 52 А, № 54 А, № 55 А, № 56 А, №58 А, №62 А, №66 А, №68;

Ул. „Голо Бърдо” - № 4 А;

Бул. „Джеймс Баучър” – бл. 114 А, бл. 116 А, бл. 118 А, № 91 А, №  93 А, № 95-97 А, № 99 – 101 А,Б, № 100 – ЧАД Зографски АД, № 103 – офис-сграда, № 120 А, № 124 А;

Ул. „Кожух планина” - № 15 А;

Ул. „Никола Образописов” - №12 – офис-сграда;

Ул.”Славище” - № 11 А-Б,  № 13 А-Б, №18-бл. 24;

Ул. „Цветна градина” - № 72-офис-сграда, № 77-79, № 81;

Кв. „Южен парк” – бл. 24, бл.27 А-Б, 28 А-Б, бл. 30 А-Б, бл.30 В, бл.43 А-В, бл.44 А, бл. 45 А, бл.53,бл. 54;

ГРАФИЦИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР  НА ОБЕКТИТЕ ПО ПОДМЯНА НА УЧАСТЪЦИ ОТ ТОПЛОПРЕНОСНАТА МРЕЖА НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД ЗА 2016 г.

№ по ред

Етап

Адрес

Дата спиране топла вода.

Дата пускане топла вода.

Квартал

1.

I

.ул.”Рила”№ № 2.3, 4,5, 10;..ул"Козлодуй"№ № 5, 6, 7, 9, 10,14-1, 49, 51, 63-65, ул "Будапеща" №№ 8, 90, 92А

 

13.09.2016

29.09.2016

 

2

I.

ул.”КОЗЛОДУЙ” №183 вх.А-Г,ул.”КОЗЛОДУЙ” №156 вх.А,ул. „СЛИВЕН” №8 вх.А-Б, ул „.СЛИВЕН” №21 вх.0,ул.”ОХРИД” №73 вх.А,  ул”. КАРЛОВО” №6 вх.А, ул. „КАРЛОВО” №6 вх.Б, ул.”КАРЛОВО” №7 вх.А, ул.”КАРЛОВО” №15 вх.А, ул. „КАРЛОВО” №14 вх.А-Б, ул.”ВРАНЯ” №54 вх.А-Б, ул.”ВРАНЯ” №54 вх.В-Г, ул.”ВРАНЯ” №54  вх.Д-Е

 

13..09.2016

30.09.2016

Банишора

3.

 

Реконструкция на топлопровод по ул."Родина"

Старт на ремонта- 13.09.2016

Край на ремонта- 1.10.2016

Хаджи Димитър

*Кварталът не ползва топла вода през лятото

 

 

 

ГРАФИЦИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР  НА ОБЕКТИТЕ ПО ПОДМЯНА НА УЧАСТЪЦИ ОТ ТОПЛОПРЕНОСНАТА МРЕЖА НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД

*/ обектите са прехвърлени за изпълнение от 2015 г.

през 2016г.

 

 

 

 

№ по ред

Етап

Адрес

Дата спиране топла вода.

Дата пускане топла вода.

Квартал

1.

ІІ

Ул.”Галичица”№№2,4,6,8,8А, 12, ул.”Теодосий Търновски”№54, бул.”Дж. Баучер” №№33А,33Б,33В,122

19.08.2016

17.09.2016

Лозенец

2.

І

ул. "Криволак" №№ 8, 9-9А, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 24, ул. "Миджур" №№  6, 8, 11-13,  ул. "Цанко Церковски" №№49, 51, ул. "Янко Софийски Войвода"№№ 10, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 24                                            

 

17.06.2016

7.08.2016

 

 

ІІ

бул. "Христо Смирненски" №№ 7, 9, 13, 23, 29, 45, 47, 49, 50,52,52А, 53, 54, 60, 72, 74,74А,78; ул. "Свети Наум" №№ 43, 45, 47,49;

ул."Бряст" №№ 1,4,5,6,7,8,9, 10,11,12, 13,14, 15, 16-18,20,22;

пл."Велчова Завера" № 1, ул. „Вишнева" №№ 3,7,9,11,12,14,16,

ул.”Архитект Йордан Миланов" №№8-10,12-14,16,18-20,26,38-40,46-50, ул. "Кръстьо Сарафов"№№1,2,3, ул. "Света гора" №№15, 17, 20;

бул.  "Христо Смирненски" № № 46, 48,ул."Криволак" № 1, ул. "Миджур" №  2 ;

 

25.08.2016

30.09.2016

 

 

ІІІ

бул. "Христо Смирненски" №, 7, 9, 13,  50

 

16.09.2016

30.09.2016

 

3.

. ІІ

ул. "Богатица" №№ 20, 22, 23А, 23Б, 23В, 24, 26, 30, 32, 34, 36,  ул. "Бунтовник" № 65, ул. "Славище" №№11, 13, кв. "Южен парк" бл.№24, ул. "Кожух планина" № 15, ул. "Цветна градина" № №72, 77, 81

21.06.2016

1.09.2016

 

 

ІІІ

ул. "Горски пътник" №№ 52, 45, 51, 55, 46, 48, 58, 60, 56, 35, 54, 62, 66, 42, 49, 68, ул . Бунтовник" №№43, 55, 55А, 57, 65,ул. "Богатица" №№ 20,22,23А, 23Б, 23В, 24, 26, 30,32, 34, 36, ул. "Славище" №№11, 13, кв. "Южен парк" бл.24, ул. "Кожух планина" № 15, ул. "Цветна градина" № №72, 77, 81,бул. "Джеймс Баучер" №№ 91, 93, 95,  99, 100- Хотел, 103,114, 116, 118  120, 124;  ул. "Голо бърдо" № 2-4; кв. "Южен парк"-бл.27,бл.28,бл.30,бл.43,бл.44,бл.45,бл.53,бл.54;ул.”Богатица"№36- Хепи; ул."Н. Образописов"№12

 

21.06.2016

1.09.2016

 

 

ІV

бул. "Джеймс Баучер" №№ 91, 93, 95, 99, 100- Хотел,114, 116, 118, 120, ул. "Голо бърдо" № 2-4

 

2.09.2016

30.09.2016

Лозенец

 

V

бул. "Джеймс Баучер" № 100- Хотел,  № 114 

 

12.09.2016

12.10.2016

 

4..

Няма етапност

ул. „Галичица” №№13, 15-17, 33 -ДЖЕНМАРК;бул. „Джеймс Баучер” № №23 (Лакарт ООД) и 25;ул. „Минзухар” № 2-4, 3, 5, 6,  8-10, 12-14; ул.„Плачковица” №№1, 3;ул. „Якубица” №№ 2, 2А, 4, 5, 7А, 7Б

 

8.08.2016

16.09.2016

 

5..

 

ж.к. "Разсадника"- Бл. №№11,12,13,20, 20А ,20Б,21А,22,22А , 23 ,23А ,61,бул."Стамболийски"№ 249,ОДЗ 24  и I АГ  "Света София"

 

1.08.2016

25.08.2016

Разсадника

6..

Няма етапност

ул. "Баба Илийца" №№ 80А, 80Б, бл. №1, ул. "Хайдушка поляна", бл. №3

 

5.08.2016

30.09.2016

 

7.

ІІ

Ж.к. "Овча купел"- 2, бл. №31

 

15.08.2016

14.09.2016

Овча купел - 2

8.

Няма етапност

Ж.к. "Овча купел"- 2, бл. №№ 3, 4, 7А,8

 

25.07.2016

23.08.2016

 

9.

Няма етапност

ж.к. "Люлин 6" - бл. 623

 

7.09.2016

5.10.2016

Люлин