Равна месечна вноска

„Топлофикация София” ЕАД предлага на клиентите си заплащане на равни месечни вноски на консумираната топлинна енергия през цялата година.

При плащането на равни вноски клиентът се договаря с дружеството да заплаща консумираната топлинна енергия в рамките на една година разсрочено.

Клиентите с равни месечни вноски имат възможност всеки месец да следят в съобщенията какво количество топлинна енергия е разпределена за тяхното жилище и каква е сметката им. Те, обаче, ще заплащат сумата, която е договорена като равна месечна вноска и тя е записана в месечното съобщение на отделен ред като допълнителна информация.

Как се определя размера на месечната вноска?

Количеството топлинна енергия, консумирано в съответното жилище през предишния отоплителен сезон се разделя на 12 равни части и се умножава по действащата в момента цена на топлинната енергия.

Плащането на равни месечни вноски започва от августовската сметка на клиента и продължава до юлската сметка през следващата година. Тогава ще се сравнят сумите за 12-те равни месечни вноски и сумите за фактурираното количество топлинна енергия. Разликата ще бъде сума за доплащане или за възстановяване. Ако има сума за доплащане, тя ще се добави към “равната вноска” за последния месец. Ако има сума за възстановяване, тя ще бъде извадена от „равната вноска” за месеца.

Какви са предимствата за клиентите на Топлофикация при заплащане на равни месечни вноски?

 • Договарянето на равни месечни вноски е своеобразен безлихвен кредит от Топлофикация в полза на клиента – голямата консумация на топлинна енергия през месеците декември, януари и февруари, което предполага и по-високи сметки, се доплаща от потребителя през следващите летни месеци. Хората, които се отопляват с твърдо гориво или нафта трябва предварително да платят и да си закупят необходимите количества за зимата.
 • Плащането на равни месечни вноски е застраховка срещу сътресения в семейния бюджет, особено в навечерието или след зимните празници. Клиентите няма да плащат големи месечни сметки, които при просрочване трупат наказателни лихви.
 • Потребителите имат възможност по-лесно да планират бюджета си, защото знаят предварително точната сума за отопление и топла вода, която трябва да отделят ежемесечно
 • през следващите 11 месеца от годината. Така ще им бъде по – удобно да следят колко пари са платили през годината на „Топлофикация София”ЕАД.
 • Социологическо проучване показа, че абонатите посочват сума от 75 до 100 лв., която биха могли да отделят месечно за отопление. В тези граници се определя размера на една месечна вноска, ако клиентът отоплява средно по големина жилище и избере плащането на равни вноски.
 • Важно е да се знае, че клиентите сами избират начина на заплащане и техният избор не зависи от останалите потребители в сградата, нито от това дали имат просрочени сметки.
 • Потребителите на различните видове битови услуги в Европа плащат сметките си на равни месечни вноски.
Равна месечна вноска

„Топлофикация София” ЕАД предлага на клиентите си заплащане на равни месечни вноски на консумираната топлинна енергия през цялата година.

При плащането на равни вноски клиентът се договаря с дружеството да заплаща консумираната топлинна енергия в рамките на една година разсрочено.

Клиентите с равни месечни вноски имат възможност всеки месец да следят в съобщенията какво количество топлинна енергия е разпределена за тяхното жилище и каква е сметката им. Те, обаче, ще заплащат сумата, която е договорена като равна месечна вноска и тя е записана в месечното съобщение на отделен ред като допълнителна информация.

Как се определя размера на месечната вноска?

Количеството топлинна енергия, консумирано в съответното жилище през предишния отоплителен сезон се разделя на 12 равни части и се умножава по действащата в момента цена на топлинната енергия.

Плащането на равни месечни вноски започва от августовската сметка на клиента и продължава до юлската сметка през следващата година. Тогава ще се сравнят сумите за 12-те равни месечни вноски и сумите за фактурираното количество топлинна енергия. Разликата ще бъде сума за доплащане или за възстановяване. Ако има сума за доплащане, тя ще се добави към “равната вноска” за последния месец. Ако има сума за възстановяване, тя ще бъде извадена от „равната вноска” за месеца.

Какви са предимствата за клиентите на Топлофикация при заплащане на равни месечни вноски?

 • Договарянето на равни месечни вноски е своеобразен безлихвен кредит от Топлофикация в полза на клиента – голямата консумация на топлинна енергия през месеците декември, януари и февруари, което предполага и по-високи сметки, се доплаща от потребителя през следващите летни месеци. Хората, които се отопляват с твърдо гориво или нафта трябва предварително да платят и да си закупят необходимите количества за зимата.
 • Плащането на равни месечни вноски е застраховка срещу сътресения в семейния бюджет, особено в навечерието или след зимните празници. Клиентите няма да плащат големи месечни сметки, които при просрочване трупат наказателни лихви.
 • Потребителите имат възможност по-лесно да планират бюджета си, защото знаят предварително точната сума за отопление и топла вода, която трябва да отделят ежемесечно
 • през следващите 11 месеца от годината. Така ще им бъде по – удобно да следят колко пари са платили през годината на „Топлофикация София”ЕАД.
 • Социологическо проучване показа, че абонатите посочват сума от 75 до 100 лв., която биха могли да отделят месечно за отопление. В тези граници се определя размера на една месечна вноска, ако клиентът отоплява средно по големина жилище и избере плащането на равни вноски.
 • Важно е да се знае, че клиентите сами избират начина на заплащане и техният избор не зависи от останалите потребители в сградата, нито от това дали имат просрочени сметки.
 • Потребителите на различните видове битови услуги в Европа плащат сметките си на равни месечни вноски.