Уважаеми клиенти,
„Топлофикация София” ЕАД Ви дава възможност да се откажете от хартиената фактура
и да заявите електронна.
За целта е достатъчно:
1. Да изтеглите заявлението от от страницата за "Облужване на клиенти", като имате предвид, че заявленията
за битовите клиенти и за бизнес клиентите са различни!
2. Да го попълните за няколко минути
3. Да го изпратете на e-faktura@toplo.bg.

Заявления се приемат също така и в деловодството на дружеството – гр. София,
 кв. Борово, ул. „Ястребец” No23 или в касите на компанията.

 Ако след време решите да се върнете към хартиена фактура, може да го направите
във всеки момент.

За повече информация – тел. 0700 11 1110700 11 111

Печеливши клиенти

М. октомври 2015г.

По инициативата "Хартията е за книги, не за сметки" бяха изтеглени следните печеливши абонатни номера, които получават  книга на български автор:

1. Иво Сиромахов „7 жени” - аб. №358081 и аб. №185542;

2. Ваня Щерева „Образцов дом” - аб. №184119 и аб. №398846;

3. Михаил Вешим „Текила на разсъмване” - аб. №23803 и аб. №428726;

4. Галин Никифоров „Лисицата” - аб. №223045 и аб. №233353;

5. Алек Попов „Черната кутия” - аб. №357662 и аб. №38680;

6. Захари Карабашлиев „18 % сиво” - аб. №102531 и аб. №297167;

7. Деян Енев „Българчето от Аляска” - аб. №114739 и аб. №442286;

8. Теодора Димова „Четири вида любов” - аб. №76639 и аб. №136557;

9. Калин Терзийски „Разпилени разкази” - аб. №403640и аб. №153847;

10.Петър Делчев „Кастинг за месия” - аб. №161413 и аб. №415906.

По инициативата "Електронни билети за е-фактура" бяха изтеглени следните печеливши абонатни номера, които получават билети за концерти и спектакли:

  1. аб. №411954 - билет за концерта  „Легендите” на 14 ноември 2015г.
  2. аб. №344705 – билет за концерта  „Легендите” на 14 ноември 2015г.
  3. аб. №364867 - билет за концерта Lord Of The Rings in Concert - The Two Towers на 14 декември 2015г.

Клиентите могат да проверят печелившите абонатни номера в предходните тегления на томболата ТУК

 

 

Електронната фактура е официален документ, подписан с валиден електронен
подпис и е напълно равностойна на съответния хартиен носител, напълно
отговаря на изискванията на Закона за електронния документ и електронния
подпис, Закона за счетоводството и Закона за ДДС.

Услугата „електронна фактура” се предоставя на клиентите на дружеството въз
основа на писмено заявление -декларация по образец. /Приложение 1/.

Заявлението за предоставяне на услугата „електронна фактура” задължително следва
да съдържа:
1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
2. адрес за кореспонденция със заявителя;
3. ЕГН/ЕИК на титуляра на партидата на топлоснабдения имот;
4. качеството на заявителя;
5. валиден електронен пощенски адрес ( e-mail) на заявителя;
6. абонатния номер на топлоснабдения имот, за който се иска предоставяне на
електронна фактура;
Без разглеждане ще бъдат оставени заявленията, които не съдържат данните по т. 1, 3,
4, 5 и 6.
Заявителят ще бъде уведомен за това и ще има възможност да уточни липсващата
информация.
Срокът за разглеждане на заявлението започва да тече от датата на подаването на
информацията.
Заявлението остава без разглеждане, ако заявителят не уточни предмета на исканата
информация в срок до 30 дни.

Заявленията на клиентите за предоставяне на услугата електронна фактура, подадени
до 5-то число на месеца, ще бъдат обработени и в системата „EINVOICE” ще бъдат
публикувани издадените им за месеца счетоводни документи.

Електронната фактура се публикува в система „EINVOICE” в PDF формат, като
клиентът получава съобщение на посочения от него имейл адрес до 24 часа след
публикуването на фактурата в системата. В текста на всеки получен имейл се съдържа
линк, който препраща клиента в системата „EINVOICE”. Клиентът има достъп до
публикуваните в системата документи посредством извършване на регистрация
в „EINVOICE” при получаване на документ за първи път или посредством оторизация с
потребителско име и парола за последващи документи.