Топлофикационен район “Земляне”

кв.Борово
Единен телефон за обслужване на клиенти - 0 700 11 111 (на цената на един градски разговор)
Своите мнения и препоръки можете да изпращате на адрес: inf_r@toplo.bg

Приемно време за абонати на директора на ТР”Земляне” – петък от 14.00 до 16.00 часа

Каси за заплащане на задължения

Топлофикационен район “Земляне”

кв.Борово
Единен телефон за обслужване на клиенти - 0 700 11 111 (на цената на един градски разговор)
Своите мнения и препоръки можете да изпращате на адрес: mnenia@toplo.bg

Приемно време за абонати на директора на ТР”Земляне” – петък от 14.00 до 16.00 часа