Топлофикационен район “София Изток”

ул.”Цариградско шосе” № 28 Б
Единен телефон за обслужване на клиенти - 0 700 11 111 (на цената на един градски разговор)
Своите мнения и препоръки можете да изпращате на адрес: inf_r@toplo.bg

Деловодство – от 8.30 часа до 15.30 часа

Приемно време за абонати на директора на ТР”София Изток” – петък от 14.00 до 16.00 часа
*Директорът на ТР "София Изток" приема в Административната сграда на ТЕЦ "София Изток" , ул. "Димитър Пешев" № 6, ж.к "Дружба"-2
**Главният инженер на ТР"София Изток" приема на ул.”Цариградско шосе” № 28 Б

Каси за заплащане на задължения

Топлофикационен район “София Изток”

ул.”Цариградско шосе” № 28 Б
Единен телефон за обслужване на клиенти - 0 700 11 111 (на цената на един градски разговор)
Своите мнения и препоръки можете да изпращате на адрес: mnenia@toplo.bg

Деловодство – от 8.30 часа до 15.30 часа

Приемно време за абонати на директора на ТР”София Изток” – петък от 14.00 до 16.00 часа
*Директорът на ТР "София Изток" приема в Административната сграда на ТЕЦ "София Изток" , ул. "Димитър Пешев" № 6, ж.к "Дружба"-2
**Главният инженер на ТР"София Изток" приема на ул.”Цариградско шосе” № 28 Б