Топлофикационен район “София”

бул. ”История славянобългарска” № 6 /бивша ул. "202" на територията на ТЕЦ ”София”/
Единен телефон за обслужване на клиенти - 0 700 11 111 (на цената на един градски разговор)
Своите мнения и препоръки можете да изпращате на адрес: inf_r@toplo.bg

Деловодство – от 8.00 часа до 15.30 часа

Приемно време за абонати на директора на ТР”София” – петък от 14.00 до 16.00 часа

Каси за заплащане на задължения

Топлофикационен район “София”

бул. ”История славянобългарска” № 6 /бивша ул. "202" на територията на ТЕЦ ”София”/
Единен телефон за обслужване на клиенти - 0 700 11 111 (на цената на един градски разговор)
Своите мнения и препоръки можете да изпращате на адрес: mnenia@toplo.bg

Деловодство – от 8.00 часа до 15.30 часа

Приемно време за абонати на директора на ТР”София” – петък от 14.00 до 16.00 часа