„Топлофикация София” ЕАД /централно управление/

ул.”Ястребец”23 Б, ж.к Борово, 1680 София
Единен телефон за обслужване на клиенти - 0 700 11 111 (на цената на един градски разговор)
Своите мнения и препоръки можете да изпращате на адрес: inf_r@toplo.bg

Информационно обслужващ център – от 8.30 часа до 17.00 часа

Деловодство – от 8.30 часа до 12.30 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа

Каса – от 8.30 часа до 12.30 часа и от 13.00 часа до 18.30 часа

Приемно време на дирекция „Правна” – всеки работен ден от 08.30 часа до 17.00 часа  

Аварийна служба – 951 51 96 и 951 52 58

Каси за заплащане на задължения

„Топлофикация София” ЕАД /централно управление/

ул.”Ястребец”23 Б, ж.к Борово, 1680 София
Единен телефон за обслужване на клиенти - 0 700 11 111 (на цената на един градски разговор)
Своите мнения и препоръки можете да изпращате на адрес: mnenia@toplo.bg

Информационно обслужващ център – от 8.30 часа до 17.00 часа

Деловодство – от 8.30 часа до 12.30 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа

Каса – от 8.30 часа до 12.30 часа и от 13.00 часа до 18.30 часа

Приемно време на дирекция „Правна” – всеки работен ден от 08.30 часа до 17.00 часа  

Аварийна служба – 951 51 96 и 951 52 58