Персонален съветник

„Топлофикация София” ЕАД продължава да полага усилия за подобряване обслужването на своите клиенти. Във връзка със засиления интерес на потребителите, които имат натрупани неплатени текущи задължения, за сключване на споразумения за разсрочване на сумите, компанията предлага нова услуга – „Персонален съветник”.

С помощта на персоналния съветник всеки клиент на „Топлофикация София“ ЕАД, който има натрупани неплатени текущи сметки, няма възможност да се издължи изцяло, но желае да бъде коректен към дружеството и да заплати потребената топлинна енергия, може напълно безплатно да разсрочи изплащането на тези свои задължения.

С цел облекчаване на клиентите персоналният съветник ще предложи и ще договори с клиента индивидуален погасителен план без начисляване на лихва за срока на разсроченото изпълнение и без лихва при предсрочно погасяване.

За повече информация, свързана с използването на новата услуга „Персонален съветник” можете да попълните формата за връзка с наш специалист

Абонатен номер
eMail:
Запитване:
Продължи