Месечен отчет за спазване на термохидравличния режим

Месечен отчет за спазване на термохидравличния режим на топлопреносната мрежа, отклонения и приничи
Файлове
0МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ 11.2016 сайт.pdf 0МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ 10.2016 сайт.pdf