Защо трябва да заплащам сградна инсталация, като живея на последния етаж и нямам отоплителни тела?
Въпроси и отговори
Защо трябва да заплащам сградна инсталация, като живея на последния етаж и нямам отоплителни тела?