Защо трябва да заплащам сградна инсталация, като живея на последния етаж и нямам отоплителни тела?
Какви са условията за сключване на споразумение за разсрочване на просрочени задължения?
Как се извършва промяна на титуляр на партидата?
Кой е отговорен за поддръжката на сградната инсталация?
Защо се налага дълго време да източвам вода от чешмата докато дойде топла вода и към кого да се обърна за справяне с проблема?
Какъв е редът за подаване на рекламации и в какъв срок дружеството изпраща отговор на подадени жалби?
Как да премина към е-фактура?
Как се осъществява обезвъздушаването на инсталациите за отопление?
Извършва ли се регулиране на топлоподаването от „Топлофикация София”АД в по-топлите дни през зимния сезон?
Какво представляват щранг-лирите?
Към кого да се обърна, ако нямам топла вода и/или отопление?
Как и кога се отчита общият топломер?
Как се избира и сменя топлинниясчетоводител?
Как работят фирмите за дялово разпределение (топлинни счетоводители)?
Какъв е срокът за възражение по издадената изравнителна сметка от фирмата за дялово разпределение.
Какво представлява изравняването?
Кога приключва годишното отчитане на уредите за дялово разпределение?
Кой упражнява контрол върху фирмите за дялово разпределение?
Каква информация се съдържа в изравнителната сметка?
Как се сключва, изменя и прекратява договорът за ползване на топлинна енергия при смяната на собствеността на имот?
Кой е отговорен за поддръжката на абонатната станция?
Към кого да се обърнем за съдействие и препоръки относно проблемите в сградната инсталация?
Кой определя цената на топлинната енергия?
Какво представлява плащането на равни месечни вноски?
Какво да направим, преди да подадем сигнал на „Топлофикация София”ЕАД ?
Защо ме посещават Ваши колеги и ме претесняват по телефона?
Въпроси и отговори
Защо трябва да заплащам сградна инсталация, като живея на последния етаж и нямам отоплителни тела?
Какви са условията за сключване на споразумение за разсрочване на просрочени задължения?
Как се извършва промяна на титуляр на партидата?
Кой е отговорен за поддръжката на сградната инсталация?
Защо се налага дълго време да източвам вода от чешмата докато дойде топла вода и към кого да се обърна за справяне с проблема?
Какъв е редът за подаване на рекламации и в какъв срок дружеството изпраща отговор на подадени жалби?
Как да премина към е-фактура?
Как се осъществява обезвъздушаването на инсталациите за отопление?
Извършва ли се регулиране на топлоподаването от „Топлофикация София”АД в по-топлите дни през зимния сезон?
Какво представляват щранг-лирите?
Към кого да се обърна, ако нямам топла вода и/или отопление?
Как и кога се отчита общият топломер?
Как се избира и сменя топлинниясчетоводител?
Как работят фирмите за дялово разпределение (топлинни счетоводители)?
Какъв е срокът за възражение по издадената изравнителна сметка от фирмата за дялово разпределение.
Какво представлява изравняването?
Кога приключва годишното отчитане на уредите за дялово разпределение?
Кой упражнява контрол върху фирмите за дялово разпределение?
Каква информация се съдържа в изравнителната сметка?
Как се сключва, изменя и прекратява договорът за ползване на топлинна енергия при смяната на собствеността на имот?
Кой е отговорен за поддръжката на абонатната станция?
Към кого да се обърнем за съдействие и препоръки относно проблемите в сградната инсталация?
Кой определя цената на топлинната енергия?
Какво представлява плащането на равни месечни вноски?
Какво да направим, преди да подадем сигнал на „Топлофикация София”ЕАД ?
Защо ме посещават Ваши колеги и ме претесняват по телефона?