Енергийна ефективност

Отоплението на дома и офиса може да бъде значително по–ефективно и разходно оправдано ако се спазват някои основни изисквания. Разбира се, част от тях са свързани с определени инвестиции, но има и прости правила, прилагането на които ще позволи да бъдат реализирани икономии без да се нарушава комфорта на обитаване.      

 

Топлинна енергия

Регулирайте температурата в помещенията с термостатичните вентили на радиаторите. Информирайте се на каква температура отговарят отделните степени на вентила. 

Докато ви няма вкъщи не затваряйте напълно вентилите на радиаторите – вечерта ще е нужна много повече енергия за да стоплите изстиналите помещения. Най-добре е вентилите да се оставят на 1-ва  или 2-ра степен.

Не оставяйте термостатичните вентили максимално отворени през целия сезон, защото тогава те няма да „разберат” кога автоматично да затворят достъпа на топлина в радиатора, независимо, че в помещението вече е достатъчно топло. 

Отоплението на дома не е ефективно при включване на само един радиатор и отваряне широко на вратите. По този начин няма да се реализират икономии, тъй като    работещият радиатор постоянно ще консумира големи количества енергия, за да поддържа зададената чрез термостатичния вентил температура в широкото пространство.

По-икономично е поддържането на различна температура в отделните помещения в жилището в съответствие с предназначението им и вашето желание.  Например, температурата в спалните през нощта може да бъде по-ниска, без да се наруши комфорта на спящите.

При по-дълго отсъствие от жилището оставете вентила на деление *. Така в помещението ще се поддържа минимална температура /6-7 градуса/ и дори навън да скове страшен студ, радиаторите няма да замръзнат и да стане авария.

Проветрявайте чрез широко отворени прозорци за 5 минути като преди това завъртете вентила на деление *.

Избягвайте поставяне на мебели, тежки завеси или други предмети пред радиаторите и пред топлинните разпределители – намалява се ефективността на отоплението, както и точността на работа на уредите за дялово разпределение.

По възможност поставяйте отоплителните тела под прозорците – тогава топлообменът в помещението е най-ефективен

Използвайте енергоспестяващи кранове за топла вода – икономисва се и вода и енергия за нейното затопляне.

Поставете топлоизолация на външните стени, подове и тавани – в зависимост от нейното качество и дебелина, както и от разположението на жилището, икономиите могат да надхвърлят 20 на сто.

Подменете дограмата – от нея са най-големите топлинни загуби в помещенията. Ако нямате тази възможност тогава уплътнение фугите на прозорците и вратите.

Инсталирайте вентили с възможност за дневно и седмично програмиране – чудесна възможност за ефективно ползване на енергията съобразно вашия график.

Монтирайте отражателно фолио зад радиаторите – тогава загубите на енергия през стената бъдат по-малки.

 

Електрическа енергия

При покупка на eлектроуреди обръщайте внимание на техния енергиен клас – уредите с маркировка “А”, “А+” и “А++” използват минимално количество енергия при максимална мощност.

Използвайте ефективни инверторни климатици с висок коефициент на полезно действие и поддържайте чисти техните филтри 

Включвайте осветлението само когато е необходимо – ефектът може да е до 10% икономия от електроенергия.

Използвайте разклонители с много гнезда и ключ за изключване – възможност с едно  копче да се изключват много електроуреди вместо да харчат електроенергия на режим “stand by”.

Използвайте енергоспестяващи осветителни тела – ще консумирате значително по-малко енергия без това да се отрази на осветеността на помещенията. 

Настройвайте компютъра и монитора си да се включват на „Sleep mode” след няколко минути неизползване.

Използвайте осветителни тела с възможност за комбинирано включване на крушките с цел икономия на енергия в зоните, в които не е необходимо да бъдат осветявани в момента.

Използвайте подходящ за съответните нужди монитор – колкото е по-голям, толкова повече енергия консумира. 

Изключване от контактите зарядните устройства, когато не се използват.

Боядисайте в светли тонове стените на стаите – така може да спестите около 2% електроенергия за осветление.

Енергийна ефективност

Отоплението на дома и офиса може да бъде значително по–ефективно и разходно оправдано ако се спазват някои основни изисквания. Разбира се, част от тях са свързани с определени инвестиции, но има и прости правила, прилагането на които ще позволи да бъдат реализирани икономии без да се нарушава комфорта на обитаване.      

 

Топлинна енергия

Регулирайте температурата в помещенията с термостатичните вентили на радиаторите. Информирайте се на каква температура отговарят отделните степени на вентила. 

Докато ви няма вкъщи не затваряйте напълно вентилите на радиаторите – вечерта ще е нужна много повече енергия за да стоплите изстиналите помещения. Най-добре е вентилите да се оставят на 1-ва  или 2-ра степен.

Не оставяйте термостатичните вентили максимално отворени през целия сезон, защото тогава те няма да „разберат” кога автоматично да затворят достъпа на топлина в радиатора, независимо, че в помещението вече е достатъчно топло. 

Отоплението на дома не е ефективно при включване на само един радиатор и отваряне широко на вратите. По този начин няма да се реализират икономии, тъй като    работещият радиатор постоянно ще консумира големи количества енергия, за да поддържа зададената чрез термостатичния вентил температура в широкото пространство.

По-икономично е поддържането на различна температура в отделните помещения в жилището в съответствие с предназначението им и вашето желание.  Например, температурата в спалните през нощта може да бъде по-ниска, без да се наруши комфорта на спящите.

При по-дълго отсъствие от жилището оставете вентила на деление *. Така в помещението ще се поддържа минимална температура /6-7 градуса/ и дори навън да скове страшен студ, радиаторите няма да замръзнат и да стане авария.

Проветрявайте чрез широко отворени прозорци за 5 минути като преди това завъртете вентила на деление *.

Избягвайте поставяне на мебели, тежки завеси или други предмети пред радиаторите и пред топлинните разпределители – намалява се ефективността на отоплението, както и точността на работа на уредите за дялово разпределение.

По възможност поставяйте отоплителните тела под прозорците – тогава топлообменът в помещението е най-ефективен

Използвайте енергоспестяващи кранове за топла вода – икономисва се и вода и енергия за нейното затопляне.

Поставете топлоизолация на външните стени, подове и тавани – в зависимост от нейното качество и дебелина, както и от разположението на жилището, икономиите могат да надхвърлят 20 на сто.

Подменете дограмата – от нея са най-големите топлинни загуби в помещенията. Ако нямате тази възможност тогава уплътнение фугите на прозорците и вратите.

Инсталирайте вентили с възможност за дневно и седмично програмиране – чудесна възможност за ефективно ползване на енергията съобразно вашия график.

Монтирайте отражателно фолио зад радиаторите – тогава загубите на енергия през стената бъдат по-малки.

 

Електрическа енергия

При покупка на eлектроуреди обръщайте внимание на техния енергиен клас – уредите с маркировка “А”, “А+” и “А++” използват минимално количество енергия при максимална мощност.

Използвайте ефективни инверторни климатици с висок коефициент на полезно действие и поддържайте чисти техните филтри 

Включвайте осветлението само когато е необходимо – ефектът може да е до 10% икономия от електроенергия.

Използвайте разклонители с много гнезда и ключ за изключване – възможност с едно  копче да се изключват много електроуреди вместо да харчат електроенергия на режим “stand by”.

Използвайте енергоспестяващи осветителни тела – ще консумирате значително по-малко енергия без това да се отрази на осветеността на помещенията. 

Настройвайте компютъра и монитора си да се включват на „Sleep mode” след няколко минути неизползване.

Използвайте осветителни тела с възможност за комбинирано включване на крушките с цел икономия на енергия в зоните, в които не е необходимо да бъдат осветявани в момента.

Използвайте подходящ за съответните нужди монитор – колкото е по-голям, толкова повече енергия консумира. 

Изключване от контактите зарядните устройства, когато не се използват.

Боядисайте в светли тонове стените на стаите – така може да спестите около 2% електроенергия за осветление.