16
фев
„Топлофикация София” ЕАД представи в Столичен общински съвет методиката за обезщетение на клиентите, засегнати от аварията в топлорайон „София Изток”
Предвижда се обезщетение в три стъпки за потребителите 
  
29% от общо 17 400 абонатни станции, работещи в столицата  са били с нарушено топлоподаване в периода на аварията в топлорайон „София Изток”, която  остави без отопление и топла вода кварталите ж.к. ”Младост-1” 1А, 2, 3, 4, ж.к. „Мусагеница“, ж. к. „Дървеница“, ж.к. „Студентски град“, кв. „Витоша“, „Гео Милев”, „Слатина” и „Ситняково”, част от ж. к „Дружба-1” в района на ул. „Искърско шосе“, бул. „Цветан Лазаров“ и бул. „Брюксел“ и блокове №№ 417, 418, 419 в ж.к. „Дружба - 2”, кв. „Редута”, кв. „Иван Асен ІІ”, ж.к. ”Яворов”, кв. „Подуене център”, ж.к. „Лозенец”, ж.к. „Дианабад”, ж.к. „Изток”, ж.к.„Изгрев” за различен брой дни. 
5051  абонатни станции  в посочените квартали бяха засегнати от аварията, като 78% от тях са били с нарушено топлоподаване за повече от  нормативно определения срок. 1150 абонатни станции са били без топлоподаване или с нарушени параметри на доставяната топлинна енергия до 2 дни /48 часа/ , 429  абонатни станции – 3 дни, 11 – 4 дни, 3 361 абонатни станции - 5 дни. Само в 100 абонатни станции не е доставяна топлинна енергия или тя е била с влошено качество за повече от 5 дни
Общо 104 224 клиенти са били с прекъснато топлподаване  повече  от 48 часа и то е било възстановено по-късно в различни срокове. 
55 015  клиенти  от топлофикационен район „София Изток“, живущи в ж.к. „Дружба 2“ и по-голямата част от „Дружба 1“, не са били засегнати изобщо от аварията.
Съгласно чл. 150, ал.1 от Закона за енергетиката, продажбата на топлинна енергия от топлопреносното предприятие на клиенти на топлинна енергия за битови нужди се осъществява при публично известни общи условия, предложени от топлопреносното предприятие и одобрени от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ При неизпълнение на задълженията си „Топлофикация София” ЕАД носи имуществена отговорност спрямо клиентите си, съгласно Общите условия, Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите, Закона за енергетиката.
В изпълнение на нормативните разпоредби, следвайки добрите търговски практики и в духа на изискванията за социална отговорност на компанията беше изготвено предложение до Столичен общински съвет за прилагане на обезщетения за засегнатите  клиенти от тежката производствена авария в топлорайон „София Изток”. Периодът на аварията за всяка сграда ще се определя на база на времето, в което топлоподаването е било спряно или с незадоволителни параметри

Дружеството предлага следната схема за обезщетяване на клиентите:
на всички засегнати клиенти без топлоподаване или с влошено топлоподаване до 48 часа да не се начисляват прогнозни количества топлинна енергия за отопление и топла вода за целия период;
на клиентите с прекъснато или влошено топлоподаване за повече от 48 часа не се начисляват прогнозни количества енергия за отопление и топла вода за целия период на липса на качествено топлоподаване
На засегнатите клиенти с над 48 часа прекъсване, допълнително се изплаща обезщетение (неустойка) за липсата на топлинна енергия в периода след 48-я час.

Изчислената некачествена енергия за периода на аварията, отчетена от общия топломер  във всяка отделна сграда, ще бъде приспадната като служебна енергия и няма да участва в изравнителната сметка, както и при реален отчет в месечното разпределение. Тази енергия ще бъде посочена със знак минус в информационната част на  фактурата за месец февруари, така че клиентите да могат да я видят достатъчно ясно.  Допълнително ще бъде посочена и левовата себестойност на тази енергия за съответната абонатна станция.  
„Топлофикация София” ЕАД предвижда общата стойност на обезщетението за клиентите, засегнати от производствената авария в топлорайон „София Изток” да бъде в размер на 2 368 505 лв., като енергията  за сторниране поради влошено качество е 14 748 МВтч. и ще струва на дружеството 951 568 лв.
За засегнатите от други аварии абонати от кв. „Надежда” и кв. „Люлин” ще се прилагат Общите условия, които не предвиждат обезщетяване на клиентите при отстраняване на  пробива и възстановяване на топлоподаването в срок от 48 часа.

Пресцентър „Топлофикация София” ЕАД
прочети още
13
фев
„Топлофикация София” започна от днес извънреден отчет на общите топломери в топлорайон „София Изток”
„Топлофикация София” започна от днес извънреден отчет на общите топломери в абонатните станции на всички сгради в топлорайон „София Изток”, които бяха засегнати от аварията миналата седмица. В рамките на няколко дни служители на компанията ще посетят всяка сграда и в присъствието на упълномощеното лице, домоуправителя или на представител от етажната собственост ще извършат междинен отчет на топломера „Предприехме този междинен отчет, за да успокоим нашите абонати, които са притеснени от разнопосочните твърдения в общественото пространство. След като го направим, вече никой и по никакъв начин няма да има съмнения в коректността на изчислените обезщетения.”, заявиха от дружеството.

Отчетниците, които извършват тази процедура ежемесечно, ще снемат данните от топломера с преносим терминал. Така се предотвратява възможността за техническа грешка при отчитането и прехвърлянето на показанията в базата данни на дружеството. Във всяка абонатна станция има специален картон, в които се отразяват посещенията на техниците от „Топлофикация София”, отчетите и където представителят на етажната собственост, присъствал на отчитането, се подписва.

В тази връзка дружеството се обръща към упълномощените лица, домоуправителите или представители на етажната собственост в рамките на следващите няколко дни да присъстват по време на извънредния отчет в тяхната сграда.

Във връзка с появилите се напоследък твърдения за поискано от „Топлофикация София” ЕАД увеличение на цената на топлинната енергия, следва да уточним, че дружеството не е подавало заявление за промяна в КЕВР. Съгласно нормативната уредба при увеличение цената на природния газ, само КЕВР има право да измени цената на топлинната енергия.

Пресцентър „Топлофикация София” ЕАД
прочети още
11
фев
Отстранена е аварията в кв. «Лозенец»
„Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че аварията в кв. „Лозенец“ е е отстранена и топлоподаването вече е възстановено.
Технически екипи на „Топлофикация София“ ЕАД проверяват абонатните станции на отделни сгради, които са подали сигнал за колебания в топлоподаването към тях на дежурните телефони в Кол центъра на компанията – тел. 0 700 11 111.
Пресцентър “Топлофикация София”
прочети още
10
фев
«Топлофикация София» ще обезщети клиентите от топлорайон «София Изток» за дните на аварията
Клиентите на „Топлофикация София” ЕАД, които бяха засегнати от аварията на магистралния топлопровод на „Цариградско шосе” ще бъдат обезщетени още в сметките си за месец февруари без да е необходимо да подават заявления за това. В тази връзка няма и краен срок за подаване на искания от такъв характер. Общите топломери в абонатните станции съхраняват данните за 160 параметъра за работата на съоръжението, както и за потреблението в съответната сграда и показанията не се нулират към 1 март.

Компанията ще предложи на принципала в лицето на Столичния общински съвет да бъдат обезщетени всички клиенти на топлорайон „София Изток”, които останаха без отопление и топла вода в резултата на мащабната авария, независимо дали става дума за 48 или повече часове. В момента се разработва методика за изчисление на обезщетенията, съобразена с Общите условия на дружеството и тя ще бъде предоставена за разглеждане и одобрение от Столичен общински съвет.

Размерът на обезщетенията ще бъдe посочен на отделен ред в месечните съобщения за месец февруари, които абонатите ще получат след 15 март.

Пресцентър “Топлофикация София” ЕАД
прочети още
10
фев
Възстановено топлоподаване
„Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че през изминалата нощ беше възстановено топлоподаването към засегнатите от аварията на магистралния топлопровод на бул. Цариградско шосе“ квартали „Младост”-1, 1А, 2, 3 и 4, „Студентски град”, „Витоша”, „Дървеница”, „Мусагеница”, „Малинова долина“. До днес на обяд отоплението ще бъде нормализирано и към сградите във високите части на кварталите „Младост“-4 и „Студентски град“.
Отстранен е пробивът, който беше открит вчера след обед в кв. „Изток“ и отоплението на засегнатите клиенти беше възстановено още преди полунощ.
Към 07.00 часа на 10 февруари 2017г. няма аварии по топлопреносната мрежа в столицата.
„Топлофикация София“ ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти.

Пресцентър “Топлофикация София” ЕАД
прочети още
09
фев
Актуализирана информация относно аварията
„Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че през изминалата нощ беше напълно възстановено топлоподаването към ж.к. „Люлин”- 4 и 5 част, както и в ж.к „Надежда”-3, 4,5 и 6 част. Топлоподаването към ж.к. „Люлин“ 3 и 6 част беше възстановено вчера към 18.30 часа.

След приключване на операциите по смяната на авариралата част от магистралния топлопровод на бул. Цариградскo шосе“, днес ще започне запълването на топлопреносната мрежа към кварталите „Младост”-1, 1А, 2, 3 и 4, „Студентски град”, „Витоша”, „Дървеница”, „Мусагеница”, „Малинова долина”. Това е технологичната операция, която е с най-дълго времетраене при възстановяването на топлоснабдяването към потребителите.

Все още са възможни временни колебания в топлоподаването към високите части на кв. „Гео Милев“, но се работи за нормализирането на отоплението и към тези потребители.

„Топлофикация София“ ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти.

Пресцентър “Топлофикация София” ЕАД
прочети още
08
фев
Съобщение за клиентите относно аварията (обновена)
„Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че вече е възстановено топлоподаването към ж.к. „Люлин”-3 и 6 част, но в следващите часове все още са възможни временни колебания в топлоподаването.
Продължава работата за възстановяване на топлоподаването към ж.к. „Люлин”- 4 и 5 част, което беше преустановено вчера вечерта.
Преди часове е открит пробив, за отстраняването на който е спряно топлоподаването към ж.к „Надежда”-3, 4,5 и 6 част. Всички аварийни екипи на топлорайон „Люлин” са включени в отстраняването на авариите и ще се работи денонощно до възстановяване на топлоснабдяването.
За отстраняване на пробив на магистрален топлопровод на „Цариградско шосе” са от днес следобед е спряно топлоподаването към кварталите „Младост”-1, 1А, 2, 3 и 4, „Студентски град”, „Витоша”, „Дървеница”, „Мусагеница” и част от „Малинова долина”

Всички екипи на „Топлофикация София“ ЕАД работят без прекъсване по отстраняване на аварията!
Дружеството уверява своите клиенти, че за тези часове и дни, в които не е имало топлоподаване, на абонатите няма да се начисляват суми за топлинна енергия.
Поднасяме извиненията си на всички засегнати абонати!
прочети още
08
фев
Възстановено топлоподаване в следните квартали:
„Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че вече е възстановено топлоподаването към квартал „Слатина” и сградите в ж. к „Дружба”-1, които се намират в района на ул. „Искърско шосе“, бул. „Цветан Лазаров“ и бул. „Брюксел“, но е възможно в по-високите райони на кв. „Редута” и кв. „Яворов” да има временни колебания на топлоподаването.

Продължава работата за възстановяване на топлоподаването към ж.к. „Люлин”-3,4,5,и 6 част, което беше преустановено вчера вечерта. Всички аварийни екипи на топлорайон „Люлин” са включени в отстраняването на аварията.

„Топлофикация София“ ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти.

Пресцентър “Топлофикация София” ЕАД
прочети още
07
фев
Възстановено топлоподаване в следните квартали:
„Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че е възстановено топлоподаването към кварталите „Лозенец“, „Дианабад“, Изток“, „Иван Асен ІІ”, „Подуене център”, кв.“Гео Милев“ и „Редута“, но там все още са възможни временни колебания. Все още има колебания на топлоподаването в кварталите „Младост” – 2,3 и 4, „Студентски град“, „Витоша“ и „Дървеница”.

Без топлоподаване за сега остават кварталите „Слатина” и част от ж. к „Дружба”-1 в района на ул. „Искърско шосе“, бул. „Цветан Лазаров“ и бул. „Брюксел“ и блокове №№ 417, 418, 419 в ж.к. „Дружба”-2.

Продължава работата за цялостно възстановяване и нормализиране на топлоподаването
„Топлофикация София“ ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти.

Пресцентър “Топлофикация София” ЕАД
прочети още
06
фев
Възстановено топлоподаване
„Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че е възстановено и се нормализира топлоподаването към ж.к. „Младост“-1, 1А, 2, 3 и 4 и кв. „Дървеница“. Все още са възможни временни колебания в кварталите „Младост”- 2 и 4, „Дървеница”, „Витоша”, „Яворов”.
Без топлоподаване за сега остават кварталите „Гео Милев”, „Слатина” и „Ситняково”, както и част от ж. к „Дружба”-1 в района на ул. „Искърско шосе“, бул. „Цветан Лазаров“ и бул. „Брюксел“ и блокове №№ 417, 418, 419 в ж.к. „Дружба”- 2. Продължава работата за отстраняване на аварията и цялостно възстановяване на топлоподаването..
Възстановено е подаването към кварталите „Иван Асен ІІ” и „Подуене център”, където са възможни също временни колебания. Топлоподаването към кварталите „Редута”, „Студентски град”, „Лозенец”, „Дианабад” е в процес на възстановяване.
„Топлофикация София“ ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти.

Пресцентър “Топлофикация София” ЕАД
прочети още
06
фев
Поетапно възстановяване на топлоподаването
„Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че е възстановено и се нормализира топлоподаването към ж.к. „Младост“-1, 1А, 2, 3 и 4 и кв. „Дървеница“. Възможни са временни колебания в кварталите „Младост”- 2 и 4, „Дървеница”, „Студентски град”, „Витоша”, „Яворов”.
Продължава работата за отстраняване на аварията. Остава спряно топлоподаването към потребителите в района на ул. „Искърско шосе“, бул. „Цветан Лазаров“ и бул. „Брюксел“. Кварталите „Гео Милев”, „Слатина” и „Ситняково” също засега остават със спряно топлоподаване.
В момента се възстановява подаването към кварталите „Редута”, „Иван Асен ІІ” и „Подуене център”
Предстои поетапно да бъде възстановено топлоподаването към кварталите „Студентски град”, „Лозенец”, „Дианабад”, „Изток”, „Изгрев”.
„Топлофикация София“ ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти.

Пресцентър “Топлофикация София” ЕАД
прочети още
03
фев
Становище на „Топлофикация София” ЕАД във връзка с жалбата от Омбудсмана на Р България до Административния съд - София град
„Топлофикация София” ЕАД е част от енергийната инфраструктура на страната и осъществява комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия, както и осигурява отоплението на близо 1,5 милиона столичани, които в най-студения от 36 години насам месец имаха непрекъснато надеждно топлоподаване в домовете си. Предметът на дейност на компанията няма нищо общо с космическите изследвания.
Днес Административния съд –София град проведе открито съдебно заседание по дело, образувано на основание жалбата на Омбудсмана на Р България г-жа Мая Манолова срещу отказа на „Топлофикация София” ЕАД да предостави информация по реда на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ за дейността на дружеството, свързана със събирането на вземанията си по съдебен ред. В рамките на съдебното заседание упълномощените представители на компанията посочиха причините, поради които исканата информация не следва да бъде предоставяна.
Преди всичко „Топлофикация София” ЕАД не е задължен субект по смисъла на ЗДОИ. В конкретния случай, видно и от Устава, правата на едноличен собственик на капитала на дружеството се упражняват от Столичния общински съвет. Видно от Устава на компанията, той е този, който избира и освобождава членовете на Съвета на директорите на столичната Топлофикация. Освен това, компанията не отговаря на изискването, посочено в ЗДОИ да оперира със средства от консолидирания държавен бюджет и повече от 50% от членовете на Съвета на директорите да се определят от възложителя на обществени поръчки по смисъла на Закона за обществените поръчки /ЗОП/. Следва да се уточни, че СОС няма правомощия на възложител на обществените поръчки.
По отношение твърденията на г-жа Мая Манолова, че няма яснота за какво се използват средствата, получени от „Топлофикация София” ЕАД като юрисконсултско възнаграждение, трябва да се знае, че никъде в нормативната уредба не са утвърдени задължения как и къде съответното дружество или институция да изразходва присъдените му в рамките на съдебния процес суми. В тази насока информацията, изисквана от Омбудсмана на Р България не може да се определи като „обществена информация”.
Във връзка с твърденията, налагани в общественото пространство, че „Топлофикация София” ЕАД „натоварва” клиентите си при събирането на просрочените от тях задължения по съдебен ред, следва да направим за пореден път важно уточнение. В рамките на процедурата при воденето на тези дела, съдът присъжда на дружеството юрисконсултски възнаграждения. Техният размер, основателност и законосъобразност бяха потвърдени неоспоримо в Решение № 10 от 29 септември 2016г. на Конституционния съд, който се произнесе по дело, образувано през месец февруари 2016г. по искане на Омбудсмана на Република България. Конституционният съд реши, че присъждането на юрисконсултско възнаграждение на юридическо лице, когато то е защитавано в съдебно производство от юрисконсулт не е незаконосъобразно или противоконституционно, а е основателно и в съответствие с действащия в страната правов ред. По тези причини съда отхвърли искането на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 78, ал. 8 от Гражданския процесуален кодекс и на чл. 161, ал. 1, изр. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
„Топлофикация София” ЕАД ще изготви допълнителни бележки по заявените позиции в днешното заседание и ще ги предостави по делото в рамките на посочения от съда 10- дневен срок.
Пресцентър „Топлофикация София” ЕАД
прочети още
01
фев
Становище на „Топлофикация София” ЕАД във връзка с жалбата от Националния омбудсман до Административния съд - София град
По повод жалбата на Националния омбудсман до Административния съд в София град във връзка с отказа на „Топлофикация София” ЕАД да предостави информация за събирането на вземанията от клиенти на дружеството по съдебен ред, компанията подготвя становище до съдебната инстанция и ще го предостави в определения за това срок. В рамките на съдебната процедура съдът присъжда на .дружеството законосъобразни юрисконсултски възнаграждения при воденето на дела за събиране на просрочените задължения от клиентите по съдебен ред. В тази връзка компанията не нарушава нито правата на своите потребители, нито действащите законови разпоредби. Това беше неоспоримо потвърдено в Решение № 10 от 29 септември 2016г. на Конституционния съд, който се произнесе по дело, образувано през месец февруари тази година по искане на Омбудсмана на Република България.
прочети още
2017
фев
16
фев
„Топлофикация София” ЕАД представи в Столичен общински съвет методиката за обезщетение на клиентите, засегнати от аварията в топлорайон „София Изток”
Предвижда се обезщетение в три стъпки за потребителите 
  
29% от общо 17 400 абонатни станции, работещи в столицата  са били с нарушено топлоподаване в периода на аварията в топлорайон „София Изток”, която  остави без отопление и топла вода кварталите ж.к. ”Младост-1” 1А, 2, 3, 4, ж.к. „Мусагеница“, ж. к. „Дървеница“, ж.к. „Студентски град“, кв. „Витоша“, „Гео Милев”, „Слатина” и „Ситняково”, част от ж. к „Дружба-1” в района на ул. „Искърско шосе“, бул. „Цветан Лазаров“ и бул. „Брюксел“ и блокове №№ 417, 418, 419 в ж.к. „Дружба - 2”, кв. „Редута”, кв. „Иван Асен ІІ”, ж.к. ”Яворов”, кв. „Подуене център”, ж.к. „Лозенец”, ж.к. „Дианабад”, ж.к. „Изток”, ж.к.„Изгрев” за различен брой дни. 
5051  абонатни станции  в посочените квартали бяха засегнати от аварията, като 78% от тях са били с нарушено топлоподаване за повече от  нормативно определения срок. 1150 абонатни станции са били без топлоподаване или с нарушени параметри на доставяната топлинна енергия до 2 дни /48 часа/ , 429  абонатни станции – 3 дни, 11 – 4 дни, 3 361 абонатни станции - 5 дни. Само в 100 абонатни станции не е доставяна топлинна енергия или тя е била с влошено качество за повече от 5 дни
Общо 104 224 клиенти са били с прекъснато топлподаване  повече  от 48 часа и то е било възстановено по-късно в различни срокове. 
55 015  клиенти  от топлофикационен район „София Изток“, живущи в ж.к. „Дружба 2“ и по-голямата част от „Дружба 1“, не са били засегнати изобщо от аварията.
Съгласно чл. 150, ал.1 от Закона за енергетиката, продажбата на топлинна енергия от топлопреносното предприятие на клиенти на топлинна енергия за битови нужди се осъществява при публично известни общи условия, предложени от топлопреносното предприятие и одобрени от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ При неизпълнение на задълженията си „Топлофикация София” ЕАД носи имуществена отговорност спрямо клиентите си, съгласно Общите условия, Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите, Закона за енергетиката.
В изпълнение на нормативните разпоредби, следвайки добрите търговски практики и в духа на изискванията за социална отговорност на компанията беше изготвено предложение до Столичен общински съвет за прилагане на обезщетения за засегнатите  клиенти от тежката производствена авария в топлорайон „София Изток”. Периодът на аварията за всяка сграда ще се определя на база на времето, в което топлоподаването е било спряно или с незадоволителни параметри

Дружеството предлага следната схема за обезщетяване на клиентите:
на всички засегнати клиенти без топлоподаване или с влошено топлоподаване до 48 часа да не се начисляват прогнозни количества топлинна енергия за отопление и топла вода за целия период;
на клиентите с прекъснато или влошено топлоподаване за повече от 48 часа не се начисляват прогнозни количества енергия за отопление и топла вода за целия период на липса на качествено топлоподаване
На засегнатите клиенти с над 48 часа прекъсване, допълнително се изплаща обезщетение (неустойка) за липсата на топлинна енергия в периода след 48-я час.

Изчислената некачествена енергия за периода на аварията, отчетена от общия топломер  във всяка отделна сграда, ще бъде приспадната като служебна енергия и няма да участва в изравнителната сметка, както и при реален отчет в месечното разпределение. Тази енергия ще бъде посочена със знак минус в информационната част на  фактурата за месец февруари, така че клиентите да могат да я видят достатъчно ясно.  Допълнително ще бъде посочена и левовата себестойност на тази енергия за съответната абонатна станция.  
„Топлофикация София” ЕАД предвижда общата стойност на обезщетението за клиентите, засегнати от производствената авария в топлорайон „София Изток” да бъде в размер на 2 368 505 лв., като енергията  за сторниране поради влошено качество е 14 748 МВтч. и ще струва на дружеството 951 568 лв.
За засегнатите от други аварии абонати от кв. „Надежда” и кв. „Люлин” ще се прилагат Общите условия, които не предвиждат обезщетяване на клиентите при отстраняване на  пробива и възстановяване на топлоподаването в срок от 48 часа.

Пресцентър „Топлофикация София” ЕАД
прочети още
13
фев
„Топлофикация София” започна от днес извънреден отчет на общите топломери в топлорайон „София Изток”
„Топлофикация София” започна от днес извънреден отчет на общите топломери в абонатните станции на всички сгради в топлорайон „София Изток”, които бяха засегнати от аварията миналата седмица. В рамките на няколко дни служители на компанията ще посетят всяка сграда и в присъствието на упълномощеното лице, домоуправителя или на представител от етажната собственост ще извършат междинен отчет на топломера „Предприехме този междинен отчет, за да успокоим нашите абонати, които са притеснени от разнопосочните твърдения в общественото пространство. След като го направим, вече никой и по никакъв начин няма да има съмнения в коректността на изчислените обезщетения.”, заявиха от дружеството.

Отчетниците, които извършват тази процедура ежемесечно, ще снемат данните от топломера с преносим терминал. Така се предотвратява възможността за техническа грешка при отчитането и прехвърлянето на показанията в базата данни на дружеството. Във всяка абонатна станция има специален картон, в които се отразяват посещенията на техниците от „Топлофикация София”, отчетите и където представителят на етажната собственост, присъствал на отчитането, се подписва.

В тази връзка дружеството се обръща към упълномощените лица, домоуправителите или представители на етажната собственост в рамките на следващите няколко дни да присъстват по време на извънредния отчет в тяхната сграда.

Във връзка с появилите се напоследък твърдения за поискано от „Топлофикация София” ЕАД увеличение на цената на топлинната енергия, следва да уточним, че дружеството не е подавало заявление за промяна в КЕВР. Съгласно нормативната уредба при увеличение цената на природния газ, само КЕВР има право да измени цената на топлинната енергия.

Пресцентър „Топлофикация София” ЕАД
прочети още
11
фев
Отстранена е аварията в кв. «Лозенец»
„Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че аварията в кв. „Лозенец“ е е отстранена и топлоподаването вече е възстановено.
Технически екипи на „Топлофикация София“ ЕАД проверяват абонатните станции на отделни сгради, които са подали сигнал за колебания в топлоподаването към тях на дежурните телефони в Кол центъра на компанията – тел. 0 700 11 111.
Пресцентър “Топлофикация София”
прочети още
10
фев
«Топлофикация София» ще обезщети клиентите от топлорайон «София Изток» за дните на аварията
Клиентите на „Топлофикация София” ЕАД, които бяха засегнати от аварията на магистралния топлопровод на „Цариградско шосе” ще бъдат обезщетени още в сметките си за месец февруари без да е необходимо да подават заявления за това. В тази връзка няма и краен срок за подаване на искания от такъв характер. Общите топломери в абонатните станции съхраняват данните за 160 параметъра за работата на съоръжението, както и за потреблението в съответната сграда и показанията не се нулират към 1 март.

Компанията ще предложи на принципала в лицето на Столичния общински съвет да бъдат обезщетени всички клиенти на топлорайон „София Изток”, които останаха без отопление и топла вода в резултата на мащабната авария, независимо дали става дума за 48 или повече часове. В момента се разработва методика за изчисление на обезщетенията, съобразена с Общите условия на дружеството и тя ще бъде предоставена за разглеждане и одобрение от Столичен общински съвет.

Размерът на обезщетенията ще бъдe посочен на отделен ред в месечните съобщения за месец февруари, които абонатите ще получат след 15 март.

Пресцентър “Топлофикация София” ЕАД
прочети още
10
фев
Възстановено топлоподаване
„Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че през изминалата нощ беше възстановено топлоподаването към засегнатите от аварията на магистралния топлопровод на бул. Цариградско шосе“ квартали „Младост”-1, 1А, 2, 3 и 4, „Студентски град”, „Витоша”, „Дървеница”, „Мусагеница”, „Малинова долина“. До днес на обяд отоплението ще бъде нормализирано и към сградите във високите части на кварталите „Младост“-4 и „Студентски град“.
Отстранен е пробивът, който беше открит вчера след обед в кв. „Изток“ и отоплението на засегнатите клиенти беше възстановено още преди полунощ.
Към 07.00 часа на 10 февруари 2017г. няма аварии по топлопреносната мрежа в столицата.
„Топлофикация София“ ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти.

Пресцентър “Топлофикация София” ЕАД
прочети още
09
фев
Актуализирана информация относно аварията
„Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че през изминалата нощ беше напълно възстановено топлоподаването към ж.к. „Люлин”- 4 и 5 част, както и в ж.к „Надежда”-3, 4,5 и 6 част. Топлоподаването към ж.к. „Люлин“ 3 и 6 част беше възстановено вчера към 18.30 часа.

След приключване на операциите по смяната на авариралата част от магистралния топлопровод на бул. Цариградскo шосе“, днес ще започне запълването на топлопреносната мрежа към кварталите „Младост”-1, 1А, 2, 3 и 4, „Студентски град”, „Витоша”, „Дървеница”, „Мусагеница”, „Малинова долина”. Това е технологичната операция, която е с най-дълго времетраене при възстановяването на топлоснабдяването към потребителите.

Все още са възможни временни колебания в топлоподаването към високите части на кв. „Гео Милев“, но се работи за нормализирането на отоплението и към тези потребители.

„Топлофикация София“ ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти.

Пресцентър “Топлофикация София” ЕАД
прочети още
08
фев
Съобщение за клиентите относно аварията (обновена)
„Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че вече е възстановено топлоподаването към ж.к. „Люлин”-3 и 6 част, но в следващите часове все още са възможни временни колебания в топлоподаването.
Продължава работата за възстановяване на топлоподаването към ж.к. „Люлин”- 4 и 5 част, което беше преустановено вчера вечерта.
Преди часове е открит пробив, за отстраняването на който е спряно топлоподаването към ж.к „Надежда”-3, 4,5 и 6 част. Всички аварийни екипи на топлорайон „Люлин” са включени в отстраняването на авариите и ще се работи денонощно до възстановяване на топлоснабдяването.
За отстраняване на пробив на магистрален топлопровод на „Цариградско шосе” са от днес следобед е спряно топлоподаването към кварталите „Младост”-1, 1А, 2, 3 и 4, „Студентски град”, „Витоша”, „Дървеница”, „Мусагеница” и част от „Малинова долина”

Всички екипи на „Топлофикация София“ ЕАД работят без прекъсване по отстраняване на аварията!
Дружеството уверява своите клиенти, че за тези часове и дни, в които не е имало топлоподаване, на абонатите няма да се начисляват суми за топлинна енергия.
Поднасяме извиненията си на всички засегнати абонати!
прочети още
08
фев
Възстановено топлоподаване в следните квартали:
„Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че вече е възстановено топлоподаването към квартал „Слатина” и сградите в ж. к „Дружба”-1, които се намират в района на ул. „Искърско шосе“, бул. „Цветан Лазаров“ и бул. „Брюксел“, но е възможно в по-високите райони на кв. „Редута” и кв. „Яворов” да има временни колебания на топлоподаването.

Продължава работата за възстановяване на топлоподаването към ж.к. „Люлин”-3,4,5,и 6 част, което беше преустановено вчера вечерта. Всички аварийни екипи на топлорайон „Люлин” са включени в отстраняването на аварията.

„Топлофикация София“ ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти.

Пресцентър “Топлофикация София” ЕАД
прочети още
07
фев
Възстановено топлоподаване в следните квартали:
„Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че е възстановено топлоподаването към кварталите „Лозенец“, „Дианабад“, Изток“, „Иван Асен ІІ”, „Подуене център”, кв.“Гео Милев“ и „Редута“, но там все още са възможни временни колебания. Все още има колебания на топлоподаването в кварталите „Младост” – 2,3 и 4, „Студентски град“, „Витоша“ и „Дървеница”.

Без топлоподаване за сега остават кварталите „Слатина” и част от ж. к „Дружба”-1 в района на ул. „Искърско шосе“, бул. „Цветан Лазаров“ и бул. „Брюксел“ и блокове №№ 417, 418, 419 в ж.к. „Дружба”-2.

Продължава работата за цялостно възстановяване и нормализиране на топлоподаването
„Топлофикация София“ ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти.

Пресцентър “Топлофикация София” ЕАД
прочети още
06
фев
Възстановено топлоподаване
„Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че е възстановено и се нормализира топлоподаването към ж.к. „Младост“-1, 1А, 2, 3 и 4 и кв. „Дървеница“. Все още са възможни временни колебания в кварталите „Младост”- 2 и 4, „Дървеница”, „Витоша”, „Яворов”.
Без топлоподаване за сега остават кварталите „Гео Милев”, „Слатина” и „Ситняково”, както и част от ж. к „Дружба”-1 в района на ул. „Искърско шосе“, бул. „Цветан Лазаров“ и бул. „Брюксел“ и блокове №№ 417, 418, 419 в ж.к. „Дружба”- 2. Продължава работата за отстраняване на аварията и цялостно възстановяване на топлоподаването..
Възстановено е подаването към кварталите „Иван Асен ІІ” и „Подуене център”, където са възможни също временни колебания. Топлоподаването към кварталите „Редута”, „Студентски град”, „Лозенец”, „Дианабад” е в процес на възстановяване.
„Топлофикация София“ ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти.

Пресцентър “Топлофикация София” ЕАД
прочети още
06
фев
Поетапно възстановяване на топлоподаването
„Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че е възстановено и се нормализира топлоподаването към ж.к. „Младост“-1, 1А, 2, 3 и 4 и кв. „Дървеница“. Възможни са временни колебания в кварталите „Младост”- 2 и 4, „Дървеница”, „Студентски град”, „Витоша”, „Яворов”.
Продължава работата за отстраняване на аварията. Остава спряно топлоподаването към потребителите в района на ул. „Искърско шосе“, бул. „Цветан Лазаров“ и бул. „Брюксел“. Кварталите „Гео Милев”, „Слатина” и „Ситняково” също засега остават със спряно топлоподаване.
В момента се възстановява подаването към кварталите „Редута”, „Иван Асен ІІ” и „Подуене център”
Предстои поетапно да бъде възстановено топлоподаването към кварталите „Студентски град”, „Лозенец”, „Дианабад”, „Изток”, „Изгрев”.
„Топлофикация София“ ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти.

Пресцентър “Топлофикация София” ЕАД
прочети още
03
фев
Становище на „Топлофикация София” ЕАД във връзка с жалбата от Омбудсмана на Р България до Административния съд - София град
„Топлофикация София” ЕАД е част от енергийната инфраструктура на страната и осъществява комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия, както и осигурява отоплението на близо 1,5 милиона столичани, които в най-студения от 36 години насам месец имаха непрекъснато надеждно топлоподаване в домовете си. Предметът на дейност на компанията няма нищо общо с космическите изследвания.
Днес Административния съд –София град проведе открито съдебно заседание по дело, образувано на основание жалбата на Омбудсмана на Р България г-жа Мая Манолова срещу отказа на „Топлофикация София” ЕАД да предостави информация по реда на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ за дейността на дружеството, свързана със събирането на вземанията си по съдебен ред. В рамките на съдебното заседание упълномощените представители на компанията посочиха причините, поради които исканата информация не следва да бъде предоставяна.
Преди всичко „Топлофикация София” ЕАД не е задължен субект по смисъла на ЗДОИ. В конкретния случай, видно и от Устава, правата на едноличен собственик на капитала на дружеството се упражняват от Столичния общински съвет. Видно от Устава на компанията, той е този, който избира и освобождава членовете на Съвета на директорите на столичната Топлофикация. Освен това, компанията не отговаря на изискването, посочено в ЗДОИ да оперира със средства от консолидирания държавен бюджет и повече от 50% от членовете на Съвета на директорите да се определят от възложителя на обществени поръчки по смисъла на Закона за обществените поръчки /ЗОП/. Следва да се уточни, че СОС няма правомощия на възложител на обществените поръчки.
По отношение твърденията на г-жа Мая Манолова, че няма яснота за какво се използват средствата, получени от „Топлофикация София” ЕАД като юрисконсултско възнаграждение, трябва да се знае, че никъде в нормативната уредба не са утвърдени задължения как и къде съответното дружество или институция да изразходва присъдените му в рамките на съдебния процес суми. В тази насока информацията, изисквана от Омбудсмана на Р България не може да се определи като „обществена информация”.
Във връзка с твърденията, налагани в общественото пространство, че „Топлофикация София” ЕАД „натоварва” клиентите си при събирането на просрочените от тях задължения по съдебен ред, следва да направим за пореден път важно уточнение. В рамките на процедурата при воденето на тези дела, съдът присъжда на дружеството юрисконсултски възнаграждения. Техният размер, основателност и законосъобразност бяха потвърдени неоспоримо в Решение № 10 от 29 септември 2016г. на Конституционния съд, който се произнесе по дело, образувано през месец февруари 2016г. по искане на Омбудсмана на Република България. Конституционният съд реши, че присъждането на юрисконсултско възнаграждение на юридическо лице, когато то е защитавано в съдебно производство от юрисконсулт не е незаконосъобразно или противоконституционно, а е основателно и в съответствие с действащия в страната правов ред. По тези причини съда отхвърли искането на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 78, ал. 8 от Гражданския процесуален кодекс и на чл. 161, ал. 1, изр. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
„Топлофикация София” ЕАД ще изготви допълнителни бележки по заявените позиции в днешното заседание и ще ги предостави по делото в рамките на посочения от съда 10- дневен срок.
Пресцентър „Топлофикация София” ЕАД
прочети още
01
фев
Становище на „Топлофикация София” ЕАД във връзка с жалбата от Националния омбудсман до Административния съд - София град
По повод жалбата на Националния омбудсман до Административния съд в София град във връзка с отказа на „Топлофикация София” ЕАД да предостави информация за събирането на вземанията от клиенти на дружеството по съдебен ред, компанията подготвя становище до съдебната инстанция и ще го предостави в определения за това срок. В рамките на съдебната процедура съдът присъжда на .дружеството законосъобразни юрисконсултски възнаграждения при воденето на дела за събиране на просрочените задължения от клиентите по съдебен ред. В тази връзка компанията не нарушава нито правата на своите потребители, нито действащите законови разпоредби. Това беше неоспоримо потвърдено в Решение № 10 от 29 септември 2016г. на Конституционния съд, който се произнесе по дело, образувано през месец февруари тази година по искане на Омбудсмана на Република България.
прочети още