15
апр
Коректното изготвяне на изравнителните сметки ще помогне за точното определяне на индивидуалните месечни сметки през следващия сезон
Във връзка със стартиращата кампания за отчитане на уредите за дялово разпределение и изготвянето на изравнителните сметки за периода 1 май 2015 г. – 30 април 2016 г., „Топлофикация София” ЕАД призовава клиентите си да осигурят достъп до всички жилища, включително в апартаментите, в които отоплителните тела не се използват или са свалени. Проверката и отчетът на всички уреди и на водомерите за топла вода ще даде възможност на топлинните счетоводители да изготвят бързо и коректно изравнителните сметки и да не се налага те да бъдат преработвани поради по-късни отчети в отделни жилища. Припомняме, че клиентите имат право на две дати за безплатен отчет на уредите от топлинните счетоводители. Посещението на едната от тези дати задължително трябва да бъде в извънработно време. Ако нямат възможност да осигурят достъп до жилището в тези дати, хората могат да се свържат с топлинния си счетоводител и да заявят дата за индивидуален отчет, която обаче се заплаща според ценоразписа на съответната фирма. Потребителите трябва да знаят, че отчитането на всеки един апартамент в сградата оказва влияние върху изравнителните сметки на останалите. Съответно, при допълнително отчитане всички в рамките на етажната собственост получават коригирани изравнителни сметки.

Важно е да се отбележи, че според действащата Наредба за топлоснабдяването, когато клиентът е осигурили достъп, но желае да направи рекламация, разполага със срок от 30 дни след получаване на първата изравнителна сметка. Ако не е осигурен достъп, потребителят може да поиска отчитане до 3 месеца след първата изравнителна сметки, но не по-късно от 1 октомври. След изтичане на този срок не се приемат рекламации и не се преработва изравнителната сметка.

Изравнителните сметки имат пряка връзка с определянето на месечните сметки за топла вода и парно през следващия отоплителен сезон. Сметките за топла вода се изчисляват като количеството енергия за подгряване на топлата вода от последния изравнителен период се раздели на 12 и се умножи по действащата цена. Така сумите за топла вода в домакинствата са предвидими за година напред. Клиентите трябва да имат предвид, че ако в отделни имоти няма монтиран индивидуален водомер за топла вода, или той е повреден или пък не е осигурен достъп за отчет, тогава се начислява разход по 140 литра топла вода на обитател за едно денонощие на потребление. Освен това, при изготвянето на изравнителната сметка разликата между количествата вода, измерени от общия водомер за топла вода и сумата от показанията на индивидуалните водомери ще бъде разпределена върху сметките на имотите без водомери за топла вода.

Според изискванията на нормативната уредба месечните сметки за отопление се изчисляват по следната схема: Общото количество енергия за отопление и сградна инсталация, посочено в изравнителната сметка, се разделя на броя на дните с отопление през последния изравнителен период. Така се получава средното количество топлинна енергия, изразходвано от клиента за 1 ден. За да се получи месечната сметка, то се умножава съответно по броя на дните с отопление за изминалия месец в текущия период и след това по действащата към момента цена. Сметките за отопление се коригират с коефициент, отразяващ климатичните условия и съответно промяната в характера на потреблението в сградата през съответния месец в сравнение със същия месец от предходния отоплителен сезон. Коефициентът е записан в месечните съобщения на отделен ред.

От днес мартенските сметките за парно и топла вода са на разположение на столичани на Интернет страницата на дружеството – www.toplo.bg и в касите на компанията. Според данните на Изчислителния център на “Топлофикация София” потреблението на топлинна енергия в столицата е било значително по-ниско от обичайното за март заради по-топлото време и столичани са консумирали 365 285 МВтч топлинна енергия, което е с 23% по-малко отколкото потребената енергия през март 2015г. По информация на НИМХ към БАН средномесечната температира е + 7,2 С ̊. / за сравнение през март 2015г. средно месечната температура е била + 4,6 С ̊./

Също от днес започва да тече 30-дневният срок, в който абонатите могат да заплащат мартенските си сметки в касите на компанията и на партньорите, както и по банков път и чрез интернет. Клиентите, които нямат просрочени задължения и заплатят сметката си до 30 април, ще получат 3% търговска отстъпка.

„Топлофикация София” ЕАД напомня на своите клиенти, че могат да се включат още сега в бонусната програма „Разсрочена лоялност“ и да заявят плащане на сметките си на равни месечни вноски /11 равни вноски и 12-та изравнителна/. Те ще получат като бонус 50% отстъпка още при плащането на следващата си сметка. Единственото условие за получаване на отстъпката е да нямат просрочени задължения.
прочети още
2016
апр
15
апр
Коректното изготвяне на изравнителните сметки ще помогне за точното определяне на индивидуалните месечни сметки през следващия сезон
Във връзка със стартиращата кампания за отчитане на уредите за дялово разпределение и изготвянето на изравнителните сметки за периода 1 май 2015 г. – 30 април 2016 г., „Топлофикация София” ЕАД призовава клиентите си да осигурят достъп до всички жилища, включително в апартаментите, в които отоплителните тела не се използват или са свалени. Проверката и отчетът на всички уреди и на водомерите за топла вода ще даде възможност на топлинните счетоводители да изготвят бързо и коректно изравнителните сметки и да не се налага те да бъдат преработвани поради по-късни отчети в отделни жилища. Припомняме, че клиентите имат право на две дати за безплатен отчет на уредите от топлинните счетоводители. Посещението на едната от тези дати задължително трябва да бъде в извънработно време. Ако нямат възможност да осигурят достъп до жилището в тези дати, хората могат да се свържат с топлинния си счетоводител и да заявят дата за индивидуален отчет, която обаче се заплаща според ценоразписа на съответната фирма. Потребителите трябва да знаят, че отчитането на всеки един апартамент в сградата оказва влияние върху изравнителните сметки на останалите. Съответно, при допълнително отчитане всички в рамките на етажната собственост получават коригирани изравнителни сметки.

Важно е да се отбележи, че според действащата Наредба за топлоснабдяването, когато клиентът е осигурили достъп, но желае да направи рекламация, разполага със срок от 30 дни след получаване на първата изравнителна сметка. Ако не е осигурен достъп, потребителят може да поиска отчитане до 3 месеца след първата изравнителна сметки, но не по-късно от 1 октомври. След изтичане на този срок не се приемат рекламации и не се преработва изравнителната сметка.

Изравнителните сметки имат пряка връзка с определянето на месечните сметки за топла вода и парно през следващия отоплителен сезон. Сметките за топла вода се изчисляват като количеството енергия за подгряване на топлата вода от последния изравнителен период се раздели на 12 и се умножи по действащата цена. Така сумите за топла вода в домакинствата са предвидими за година напред. Клиентите трябва да имат предвид, че ако в отделни имоти няма монтиран индивидуален водомер за топла вода, или той е повреден или пък не е осигурен достъп за отчет, тогава се начислява разход по 140 литра топла вода на обитател за едно денонощие на потребление. Освен това, при изготвянето на изравнителната сметка разликата между количествата вода, измерени от общия водомер за топла вода и сумата от показанията на индивидуалните водомери ще бъде разпределена върху сметките на имотите без водомери за топла вода.

Според изискванията на нормативната уредба месечните сметки за отопление се изчисляват по следната схема: Общото количество енергия за отопление и сградна инсталация, посочено в изравнителната сметка, се разделя на броя на дните с отопление през последния изравнителен период. Така се получава средното количество топлинна енергия, изразходвано от клиента за 1 ден. За да се получи месечната сметка, то се умножава съответно по броя на дните с отопление за изминалия месец в текущия период и след това по действащата към момента цена. Сметките за отопление се коригират с коефициент, отразяващ климатичните условия и съответно промяната в характера на потреблението в сградата през съответния месец в сравнение със същия месец от предходния отоплителен сезон. Коефициентът е записан в месечните съобщения на отделен ред.

От днес мартенските сметките за парно и топла вода са на разположение на столичани на Интернет страницата на дружеството – www.toplo.bg и в касите на компанията. Според данните на Изчислителния център на “Топлофикация София” потреблението на топлинна енергия в столицата е било значително по-ниско от обичайното за март заради по-топлото време и столичани са консумирали 365 285 МВтч топлинна енергия, което е с 23% по-малко отколкото потребената енергия през март 2015г. По информация на НИМХ към БАН средномесечната температира е + 7,2 С ̊. / за сравнение през март 2015г. средно месечната температура е била + 4,6 С ̊./

Също от днес започва да тече 30-дневният срок, в който абонатите могат да заплащат мартенските си сметки в касите на компанията и на партньорите, както и по банков път и чрез интернет. Клиентите, които нямат просрочени задължения и заплатят сметката си до 30 април, ще получат 3% търговска отстъпка.

„Топлофикация София” ЕАД напомня на своите клиенти, че могат да се включат още сега в бонусната програма „Разсрочена лоялност“ и да заявят плащане на сметките си на равни месечни вноски /11 равни вноски и 12-та изравнителна/. Те ще получат като бонус 50% отстъпка още при плащането на следващата си сметка. Единственото условие за получаване на отстъпката е да нямат просрочени задължения.
прочети още