Съвет на директорите
инж. Любен Параланов
председател
Георги Беловски
изпълнителен директор
инж. Васко Стоянов Павлов
зам. председател
TP „София“
TP „София изток“
TP „Земляне“
TP „Люлин“
инж. Васил Ковачев
директор
инж. Николай Петров Кювлиев
директор
инж. Росен Флоров
директор
инж. Ангел Георгиев Симеонов
директор
Структура
Съвет на директорите
Георги Беловски
изпълнителен директор
инж. Любен Параланов
председател
инж. Васко Стоянов Павлов
зам. председател
TP „София“
инж. Васил Ковачев
директор
TP „София изток“
инж. Николай Петров Кювлиев
директор
TP „Земляне“
инж. Росен Флоров
директор
TP „Люлин“
инж. Ангел Георгиев Симеонов
директор