Новини

Съобщение 17.11.2014 г.

2014-11-17
Във връзка с разпространените в публичното пространство твърдения, че е възможно цената на топлинната енергия в София да се повиши заради блокираните в КТБ средства на „Топлофикация София” ЕАД , компанията изразява своето становище: Блокираните в КТБ средства няма да доведат да повишение в…
пълен текст ›

Съобщение 14.11.2014г.

2014-11-14
От днес първите сметки за парно през отоплителен сезон 2014-2015 г. са на разположение на столичани на Интернет страницата на дружеството – www.toplo.bg  и в касите на „Топлофикация София”. Те са изготвени съобразно изискванията в новата Наредба за топлоснабдяването,…
пълен текст ›

Съобщение 14.11.2014г.

2014-11-14
“Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти , че поради авария на главен топлопровод е прекъснато топлоподаването в ж.к. „Хаджи Димитър”между ул.”Резбарска” , ул.”Васил Кънчев”,ул.”Баба Вида”, ул.”Неофит Бозвели”,…
пълен текст ›

Съобщение 12.11.2014 г.

2014-11-12
“Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти , че поради авария на главен топлопровод е прекъснато топло- подаването в ж.к. „Хаджи Димитър”между ул.”Резбарска” , ул.”Васил Кънчев”,ул.”Баба Вида”, бул.”Владимир Вазов” и ул. „Ильо Войвода”. Създадена е необходимата организация…
пълен текст ›

Съобщение 11.11.2014 г.

2014-11-11
“Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, живеещи в жк.”Илинден” и жк."Разсадника" между ул."Хъшове", ул."Хр. Благоев", бул."Вардар", ул."Попчево", ул."Цар Симеон", ул.Хисаря", ул."Антон", бул."Ал.Стамболийски"и ул.М.Патчев", че поради авария е спряно топлоподаването към тях. Незабавно е…
пълен текст ›

Съобщение 11.11.2014 г.

2014-11-11
“Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, живеещи в жк.”Илинден” и жк."Разсадника" между ул."Хъшове", ул."Хр. Благоев", бул."Вардар", ул."Попчево", ул."Цар Симеон", ул.Хисаря", ул."Антон", бул."Ал.Стамболийски"и ул.М.Патчев", че поради авария е спряно топлоподаването към тях. Незабавно е…
пълен текст ›

Съобщение 30.10.2014 г.

2014-10-30
Към момента няма колебания в подаването на газ към топлоизточниците на „Топлофикация София” ЕАД и компанията работи в нормални параметри. Съответно няма проблем за осигуряване на топлоподаването към клиентите. Компанията е изпълнила изискванията на нормативната уредба и има готовност да работи…
пълен текст ›

Съобщение 28.10.2014 г.

2014-10-28
90% от общо 17 300 абонатни станции в София вече са включени и отопляват жилищата на столичани. Без отопление остават все още сградите, които с решение на етажната собственост поради някакви причини са поискали включване на по-късен етап, както и блоковете, в които техниците на компанията са…
пълен текст ›

Съобщение 26.10.2014 г.

2014-10-26
Общото пускане на отоплението в София започна днес, след като бяха изпълнени двете комулативни изисквания на Наредбата за топлоснабдяването - наличие в три последователни дни на средноденонощна температура под плюс 12 градуса и дългосрочна прогноза за трайно застудяване. В рамките на неделния…
пълен текст ›

Съобщение 25.10.2014 г.

2014-10-25
"Топлофикация София“ЕАД информира клиентите си, че поради срив в захранващата система е затруднена връзката с колцентъра на компанията. Работи се за отстраняване на повредата. Компанията поднася извинения на клиентите си и разчита на тяхното разбиране и търпение до възстановяването на нормалните…
пълен текст ›