Контакти

„Топлофикация София” ЕАД /централно управление/

Адрес: ул.”Ястребец”23 Б, ж.к Борово, 1680 София

Единнен телефон за обслужване на клиенти - 0 700 11 111 / на цената на един градски разговор/

Своите сигнали, мнения и препоръки можете да изпращате на e-mail: inf_r@toplo.bg

Информационно обслужващ център – от 8.30 часа до 17.00 часа

Деловодство – от 8.30 часа до 12.30 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа

Каса – от 8.30 часа до 12.30 часа и от 13.00 часа до 16.30 часа

Приемно време на дирекция „Правна” – всеки работен ден от 08.30 часа до 17.00 часа  

Аварийна служба – 951 51 96 и 951 52 58


 

Топлофикационен район “София”

Адрес: ул. ”202” № 6 /на територията на ТЕЦ ”София”/

Деловодство – от 8.00часа до 15.30 часа

Приемно време за абонати на директора на ТР”София” – петък от 14.00 до 16.00 часа


 

Топлофикационен район “София Изток”

Адрес: ул.”Цариградско шосе” № 28 Б

Деловодство – от 8.30 часа до 15.30 часа

 

Приемно време за абонати на директора на ТР”София Изток” – петък от 14.00 до 16.00 часаТоплофикационен район “Земляне”

Адрес: кв.Борово

ул. ”Природа” № 2

Приемно време за абонати на директора на ТР”Земляне” – петък от 14.00 до 16.00 часа


 

Топлофикационен район “Люлин”

Адрес: ул.”Вл.Зографов” № 90

Приемно време за абонати на директора на ТР ”Люлин” – петък от 14.00 до 16.00 часа