Проверка на сметка

Уважаеми клиенти на “Топлофикация София” ЕАД,

При заплащане на суми за консумирана топлинна енергия и услугата дялово разпределение чрез платежно нареждане по банков път, поради технологични причини информация за извършеното плащане  се получава в “Топлофикация София” ЕАД с няколко дневно закъснение . В тези случаи съответното плащане се отразява по-късно, но дължимите суми се олихвяват към датата на платежното нареждане.

Списък на клиентите, получили изравнителни сметки през м. юли 2014г.

Списъка, може да изтеглите  тук

Онлайн проверка на сметка